Život za druge

(ČITANJA: Jr 31, 31-34; Ps 51, 3-4. 12-15; Heb 5, 7-9; Iv 12, 20-33) U današnjem evanđelju. Isus sam o sebi govori i kaže: „Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji.“ O kakvoj slavi govori Isus? Kakvu slavu Isus Read more…


Velika korizmena ispovijed u župi

Ispovijed će biti na Cvjetnicu u 15 sati u Sračincu i Svibovcu Podravskom. Molim vas da potaknete svoje ukućane da dođu na ispovijed i tako se duhovno pripreme za svetkovinu Uskrsa! Osobito pozivam ovogodišnje i prošlogodišnje firmanike i prošlogodišnje prvopričesnike Read more…


Sveti Josip

9. i 10. lipnja 1687. godine Hrvatski je Sabor izabrao svetog Josipa za nebeskog zaštitnika Hrvatskog Kraljevstva, odnosno hrvatskog naroda. U Protokolu Hrvatskog Sabora od 9. i 10. lipnja 1687. godine nalazi se na latinskom jeziku ovaj tekst: „Sveti Josip, Read more…


Isus – svjetlost svijeta

(ČITANJA: 2Ljet 36, 14-16. 19-23; Ps 137, 1-8; Ef 2, 4-10; Iv 3, 14-21) Slušamo u današnjem evanđelju kako je k Isusu potajno došao židovski vijećnik, učeni Nikodem. Bio je već star, a i on je slušao Isusa kako govori Read more…


Isus – svjetlo u tami svijeta

Svjetlo je jače od tame. Svjetlo ima silnu snagu u sebi. Kažu da se obično upaljeno drvce šibice u tamnoj noći kad je čist zrak vidi na udaljenosti od 50 kilometara. Svjetlo je po svojoj naravi jače od tame. Zato Read more…


Hram smo Božji!

Ove Korizme smo odlučili ići s Isusom po njegovom i našem putu. On sam pokazao nam je cilj ali nam je pokazao i put do cilja. To je naš ljudski put kojim on ide s nama. To je put teškoće, Read more…


Meditacija: „Hram si Božji“

„Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Sveti prebiva u vama!“. Isti onaj Duh koji je s neba sišao kao vjetar i od milosti ulivene u dvanaest srca uspio ispuniti cijelu zemlju. Isti taj je u vama! Snažna je Read more…


Ovo je Sin moj ljubljeni! Slušajte ga!

Čitali smo u današnjem Evanđelju kako se Isus preobrazio na brdu Taboru. Što se na njemu preobrazilo? Haljine sjajne, bijele, lice mu božanskog sjaja, dolaze Mojsije i Ilija, razgovaraju s Isusom. Petar je zanesen sjajem viđenja i društvom nebesnika rekao: Read more…


Roditeljski sastanak za prvopričesnike i firmanike

Sastanak je u nedjelju, 4. 03. 2018. godine u župnoj crkvi. U 17 sati je pobožnost križnoga puta koji će se moliti za obitelji, a nakon pobožnosti će biti kratki roditeljski sastanak i biti će svjedočanstavo s. Katarine i mladih Read more…


Molitvena nakana za mjesec ožujak

Svi članovi molitvene zajednice sv. Mihaela ark. koji mole časoslov, neka ga u mjesecu ožujku mole na nakanu za svetost braka i obitelji naše župe. Nakana je: Molim da obitelji i brakovi naše župe budu zajednice molitve, ljubavi, povjerenja, sloge Read more…


Povijest nastanka pobožnosti križnog puta

Kroz ovo korizmeno vrijeme u našim crkvama i na drugim mjestima koja su za to uređena vjernici rado mole pobožnost Križnog puta. To je tradicionalna kršćanska pobožnost kada se nastoji što sabranije moliti uz sjećanja na brojne detalje Isusove muke Read more…


Sveta tišina

Gledajte život današnjice. Nema mira i tišine ni na ulici, a još manje u kućama. Ljudi današnjice su sebi nabavili bučne radio aparate i televizore tako da sve bruji, vrišti, pjeva i svira izvan kuće i u kući. Teško je Read more…


Napasti

Nakon četrdesetodnevnog posta Isusovog u pustinji dolazi k njemu đavao da ga iskuša. Zašto je Isus dopustio da bude kušan, napastovan? Svojim primjerom htio nas je utješiti kad na nas navale svakovrsne napasti. Nijedan čovjek nije bez napasti, jer su Read more…


Direktni prijenos mise preko Hrvatske televizije iz Sračinca

Misa iz naše župne crkve u Sračincu prenosila se putem direktnog televizijskog prijenosa Hrvatske televizije na prvu korizmenu nedjelju, 18. veljače 2018.


Budi čist!

(ČITANJA: Lev 13, 1-2. 45-46; Ps 32; 1Kor 10, 31 – 11, 1; Mk 1, 40-45) U evanđeoskoj zgodi Isus, kad je vidio da k njemu dolazi gubavac, suosjeća s njime. Srce je Isusovo puno samilosti i suosjećanja s ovim Read more…


Post naš korizmeni

Vrijeme korizme, vrijeme prije Uskrsa poziva na obraćenje. U program obraćenja spada i post. Shvatimo u svjetlu ljubavi smisao posta što ga u ovim korizmenim vremenima Crkva preporučuje, a za neke dane kao što su Pepelnica i Veliki petak i Read more…


Zdravlje bolesnih

ČITANJA: Job 7, 1-4. 6-7; Ps 147, 1-6; 1Kor 9, 16-19. 22-23; Mk 1, 29-39 Danas u svetom evanđelju gledamo Isusa koji se susreće s bijedom i bolešću oko sebe. Ulazi u Petrovu kuću. Tamo leži bolesnica. Isus je oslobađa Read more…


Aktivnosti župnog Caritasa u 2017. godini

Na početku 2018 godine, kao i svake godine do sada, donosim izvještaj o radu Caritasa župe Sračinec u 2017. godini, a njegov rad je vidljiv po sljedećim stavkama i utrošenim sredstvima. U 2017. godini župni Caritas je pomogao 85 puta.


Hodočašće u Fatimu (Portugal) i u svetište sv Jakova u Santiago de Compostela (Španjolska)

Župa organizira hodočašće u marijansko svetište u Fatimu i svetište sv. Jakova u Španjolsku u Santiago De Compostelu od 23. 05. – 29. 05. 2018. godine. Cijena puta je 5500 kn. Molim sve zainteresirane da se prijavite u iduća 2 Read more…


Živa Božja Riječ

ČITANJA: Pnz 18, 15-20; Ps 95, 1-2. 6-9; 1Kor 7, 32-35; Mk 1, 21-28 Čovjek je željan Božje riječi ali one koja će biti efikasna i djelotvorna. Problem je u čovjeku što želi da mu riječ Božja bude u skladu Read more…