Firmanici

Župni vjeronauk ua Firmanike je svake subote sljedećim rasporedom:

8 sati – firmanici

9 sati – firmanice

Kada se ukaže potreba za dodatnim satom u tjednu (zbog ostalih obaveza firmanika subotom), on će se odrediti u dogovoru sa firmanicima.

Župni vjeronauk za firmanike počinje u subotu 21. 01. 2017. po istom rasporedu.

SVETA POTVRDA ILI FIRMA ĆE BITI U SUBOTU 29. 04. 2017. U 18 SATI.