Misne nakane

Svete mise u župnoj crkvi u Sračincu:
NEDJELJA, 15. 10. 2017., 28. nedjelja kroz godinu
8 sati Župna misa
11 sati Liber Mato i Kata, Kovačić Ivan i Paula, Šokman Josip, Vrček Stjepan, Božić Marijan, Levanić Božena
PONEDJELJAK, 16. 10. 2017., Sv. Marija Margareta Alacoque
19 sati Kos Antonija, Ob. Miko, Zobović i Kos
Križmarić Kata i Mijo, Plemenčić Rudolf, Hosni Vladimir, Ob. Križmarić, Plemenčić, Levanić i Martinec
Majcen Kristina i Antun, Levanić Josip, Ob. Kovačić
UTORAK, 17. 10. 2017., sv. Ignacije Antiohijski
19 sati Rušec Stanko, Ob. Rušec
Ernoić Vladimir
Ob. Liber i Zamudić
SRIJEDA, 18. 10. 2017., sv. Luka, evanđelist
 19 sati Ob. Levanić, Kolarek, Plemenčić, Martinec i Križmarić, Fajfar Ružica, Lovrenčić Damir
Kralj Ivan, Katarina, Mijo, Katarina i Josip
Kos Antonija
ČETVRTAK, 19. 10. 2017., sv. Pavao od Križa
19 sati Plantak Štefanija, Ob. Plantak, Fadiga i Rogina
Strelec Mladen, Mesek Stjepan i Kata, Friščić Mato i Jelisava, Vupora Đurđa, Ob. Mesek
Pecolaj Gašpar i Tada
PETAK, 20. 10. 2017., Kornelije, Adelina
19 sati Liber Stjepan, Barbara i Katarina, Skrbnik Pavao i Roza, Šincek Mira i Vinko
Šmic Ivan, Levanić Mijo, Ob. Dvoršćak i Šmic
Majcen Damir
SUBOTA, 21. 10. 2017., Kajo, Vendelin
19 sati Majcen Katarina i Stjepan, Drožđek Kata i Andrija, ob. Majcen
Kranjčić Marija, Flegar Terezija i Stjepan, Šmic Ivan
Bušić Ivan, Borić Anka, Ivan i Krešimir
NEDJELJA, 22. 10. 2017., 29. nedjelja kroz godinu
8 sati Župna misa
11 sati Kovačić Jakob i Jelena, Vukorepa Krste i Matija

 

Svete mise u Hrašćici:

NEDJELJA, 15. 10. 2017.,  9:30 sati: Šprem Stanko, Jeronim, Dragutin i Dragica

NEDJELJA, 22. 10. 2017.,  9:30 sati: Pozder Marijana, Habulan Josip, Ob. Kocijan, Tuđan i Habulan

 

Svete mise u Svibovcu Podravskom:

NEDJELJA, 15. 10. 2017., 28. nedjelja kroz godinu,
9:30 sati: Matanović Ivica

UTORAK

17. 10. 2017.

Sv. Ignacije Antiohijski

18 sati – misa
Golub Mladen
SRIJEDA

18. 10. 2017.

Sv. Luka, evanđelist

18 sati – misa
Vrček Franca i Pavao
ČETVRTAK

19. 10. 2017.

Sv. Pavao od Križa

18 sati – misa
Drožđek Ivan, Josip, Marija i Rudolf, Pravica Anđela i Stjepan, Liber Barbara, Rojc Renata
PETAK

20. 10. 2017.

Kornelije, Adelina

18 sati – misa
Šprem Dragutin, Mežnarić Antun i Zdenka, Horvat Josip, Ob. Mumlek, Mežnarić, Buhin i Njegač
NEDJELJA

22. 10. 2017.

29. nedjelja kroz godinu

9. 30

sati

Mihaljinec Antun i Anđela, Darabuš Ivan i Katica, Haipter Bernarda, Vrček Zdravko, Ob. Kelemenić, Mikuljan, Kocijan i Korpar

Listopadske pobožnosti su od utorka do petka; u 17. 30 sati je krunica, u 18 sati misa i litanije BD Marije.