4. nedjelja došašća ili adventa

       Jedan misionar koji se je u pretprošlom stoljeću uputio među američke Indijance, u pleme Hurona piše da su ljudi toga plemena bili vrlo miroljubivi i s velikim su zanimanjem slušali njegova izlaganja o kršćanskoj vjeri ali ga je jako čudilo kako nitko od njih ne traži krštenja. Misionaru je postalo jasno da se nečega boje, ali nisu htjeli odati čega se boje. Misionar je propovijedao o Isusu “dobrom pastiru”, čudotvorcu, koji je bio pun milosrđa, ljubavi i dobrote, ali Huroni nikako da prihvate pravu vjeru. Tada se misionar sprijatelji sa sinom plemenskog poglavice. Sastajali su se noću i potajno u jednoj kolibi. Mladi je poglavica uvijek najprije obišao oko kolibe da se uvjeri kako ih nitko ne slijedi i onda bi ušao u kolibu. Iskrenim prijateljstvom i lijepom riječju misionar je stekao povjerenje mladog poglavice. Kad je misionar opazio da mu mladi poglavica vjeruje, zamolio ga  da mu rekne čega se ljudi boje. Mladi ga je poglavica samo pitao: “Da li je Isus jači od njihova plemenskog vrača? Je li bi ga mogao svladati?” Misionar je odmah shvatio od čega toliki strah u plemenu, ali je mladiću spremno odgovorio: “Isus je najjači, on može svladati i plemenskog vrača”. Mladić ga je radosno pogledao i otišao iz kolibe. Dolazio je on više puta i uvijek iznova pitao: “Je li Isus može svladati plemenskog vrača?” Misionar je znao da je vrač vrlo osvetljiv čovjek pa je proglasio svim ljudima toga plemena da će svakome koji primi kršćansku vjeru zapaliti kuća i svu obitelj. Ljudi su ga se bojali i nije se nitko usudio primiti kršćansku vjeru. Jedne noći došao je ponovo mladi poglavica u kolibu k misionaru i rekao mu: “Hajde, reci Isusu neka nadvlada  našega vrača. Ako to uspije svi ćemo povjerovati u Isusa i svi ćemo se krstiti”.

Misionar je sada sigurno znao otkuda dolazi strah i zato odluči da najprije obrati plemenskog vrača. Molio je Isusa da mu pomogne. Onda je najprije  posjetio vrača s lijepim darovima. Vračeevi rado primaju darove. Onda je dolazio više puta uvijek noseći po koji dar.

Onda je gdjekada progovorio i koju riječ prijateljstva vračaru. Za kratko vrijeme vrač je poželio čuti što to ovaj misionar propovijeda. Misonar je kratko izlagao o Isusu sve ono što je vrač mogao razumjeti. Nakon dugih večeri koje je misionar provodio kod vrača i tumačio mu kršćansku vjeru vrač je zamolio misionara da ga krsti. Svečano usred sela misionar je krstio plemenskog vrača. Iza njega odmah je pristupio plemenski poglavica sa svojim sinom i zatražio krštenje. Iza njih svaki je dan dolazilo mnoštvo Hurona moleći misionara da ih pouči u kršćanskoj vjeri i krsti. Svi su znali i vidjeli da je Isus jači od vrača, da je Isus svladao samog plemenskog vrača. Više nije bilo straha i za kratko vrijeme čitavo je pleme bilo kršćansko pleme Hurona. Svi su radosno priznali: “Sad znamo da je Isus jači od vrača i zato vjerujemo njemu”. Isus se nastanio u plemenu i oslobodio pleme od straha.

     Draga braćo! Današnje Evanđelje govori o dolasku Boga među ljude pravim ljudskim rođenjem. Izaija prorokuje: “Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel, što znači – s nama Bog, među nama Bog. Ne, nikakav Bog straha ili Bog osvetnik nego Bog Otkupitelj i Osloboditelj.

     U svetom Evanđelju. čitamo kako je Bog obznanio Josipu, zaručniku Bl. Dj. Marije: “Ne boj se uzeti Mariju za ženu svoju jer doista ono što je u njoj začeto od Duha je Svetoga. Rodit će sina a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus. On će spasiti narod svoj od grijeha njegovih”. Lako zaključujemo zašto utjelovljeni Bog silazi k nama ljudima, zašto ulazi u ljudsku povijest. Ne da nas potlači i učini slugama straha nego da nas oslobodi i spasi. Primiti njega u svoju sredinu znači primiti vlastito spasenje. Mi znamo i vjerujemo da je On već došao u ljudsku povijest, u ljudsku sredinu. Još preostaje svakome od nas da ga vjerom primimo u svoje srce, u svoj život. Amen.