Možda si Oca molio veoma usrdno za nešto i nisi doživio uslišanje. Je li smetnja kod tebe? Na Ocu ne može biti, jer njemu pričinjava zadovoljstvo da nas obdari. Preduvjet za uslišanje molitve je, da stojimo u dječjem stavu pred njim, da idemo putem Božjih zapovijedi i činimo ono što mu je ugodno. Ako smo prema Bogu poslušna djeca puna povjerenja, onda će nam se on u svemu očitovati kao Otac.