Sve ti izgleda bezizlazno, vidiš samo prepreke, teškoće i nemogućnosti pred sobom. Upotrijebi polugu kojom ćeš moći odstraniti prepreke poteškoća: molitvu vjere. One je jaka i može sve, jer onaj kojeg moliš može sve i upotrijebit će svoju silu da ti pomogne u nevolji. Ako vjeruješ u to, iskusit ćeš pomoć. Ne će li otac za svoje dijete, koje se nalazi u nevolji, sve upotrijebiti da mu pomogne?