Je li ti pretežak teret kojeg ti je Bog položio? Možda ti se čini težak, jer ga nisi voljan preuzeti na sebe i ne nosiš ga korak po korak. Uvijek ponovo ga uzmi u ruke. Možda prečesto gledaš svoj križ i važeš, da li da ga uopće uzmeš. Međutim na takav način ga ne možeš nositi. S time ćeš biti pun samosažaljenja, a teret će ti postati nepodnosiv. Stavi svoj križ na leđa i iskusit ćeš da ga možeš nositi. On dolazi iz Očevih ruku. Odvagan je u ljubavi za tebe i zato nikada nije pretežak.