Bog kao pravi Otac daje svojoj djeci obećanja, čije nam ispunjenje on jamči. Bi li mogao zamisliti, da bi Bog prekršio svoje obećanje i da nam ne bi dao doživjeti njegovo ispunjenje? To je nemoguće, jer je Bog istina, on je ljubav. On nam ne daje obećanja da nas razočarava, nego da se uvjerimo u njegovu pomoć. Zato se drži čvrsto njegovih obećanja – ovisi o njima i pomoć će ti stići.