Svemogući Otac, koji nas ljubi zamislio je da naš život treba da bude na čast Njegovom imenu i znak njegovih čudesa i milosti. To će se dogoditi samo onda, ako ćemo koračati po Njegovoj riječi; putem vjere. Ovisno o našoj vjeri, doživjet ćemo Božja čudesa i znakove, i proslaviti Ga.