Mnogo smo toga poduzeli kako bismo postigli najvažnije u životu. Ali Bog traži od nas da se uputimo u nove pothvate. Bog čeka na ljude koji će prema njegovoj riječi čvrsto koračati u neizvjesnost, jer se u svemu pouzdaje u njegovu moć. Takvi ljudi će i danas doživjeti Božja djela i čudesa: Oni će sa “svojim Bogom skakati preko zida” (Ps 18, 30).