Ti znaš da je Bog tvoj Otac, ali ne nalaziš više pristup k njemu. Misliš da si previše zakazao Bogu i ljudima. Ali Bog ti poručuje: priznaj da si zakazao. To je istinito, hrabro i ponizno. To priznanje je ključ koji otvara vrata ka Očevu srcu, i dopušta da rijeke milosti utiču u tebe. Priznanje vlastitih prijestupa otvara također srca tvojih bližnjih prema kojima si zakazao. Kakva milostiva ponuda Božja.