Bog želi prebivati u nama. Njegova ljubav čezne da nađe stan u našim srcima. Ali, moramo ga ljubiti, inače se ne će nastaniti u nama. Zato moramo svakodnevno moliti i vježbati se u tome, da Boga i svoje bližnje sve više ljubimo. Ljubav privlači Boga k nama. Ima li većeg dara od Božjeg prebivališta u srcima njegove djece?