Možda ovog trenutka imaš stvari kojih se želiš riješiti u svojem životu – ljudi sa kojima dolaziš u dodir, koji ti čine poteškoće, mnogo toga što se u tvojem životu treba riješiti i što pričinja nevolje. Slušaj, sve će te to potaknuti da iskoristiš jednu šansu koju si do sada zanemario: Pretvori sve svoje nevolje i probleme u molitvu. Nema neuslišane molitve. Ali izdrži u molitvi dok ne dođe pomoć. One će sigurno doći, jer Bog je već u svojoj ljubavi pronašao pomoć. On samo čeka da mu dođeš u molitvi.