ADVENTSKI KONCERT TRADICIONALNIH CRKVENIH ADVENTSKIH PJESAMA

zbor-pjevaSračinec, nedjelja, 13. 12. 2015. župna crkva u 16 sati:
Nastupali su muške i ženske klape i okteti iz: Sračinca, Cestice, Ludbrega i Križovljana.