ANĐELI

anđelekPostojanje duhovnih, netjelesnih, bića koje Sveto Pismo obično naziva anđelima, vjerska je istina. Riječ „anđeo“ označava prvenstveno njihovu službu, a ne narav. Anđeli su sluge i Božji glasnici. Budući da oni stalno gledaju lice našeg Oca koji je na nebesima (usp. Mt 18, 10), oni su moćni izvršitelji Božjih naredaba.

Kao čisti duhovni stvorovi, anđeli imaju razum i volju; oni su osobna i besmrtna stvorenja. Po svojem savršenstvu nadilaze sva stvorenja.

Sveto nam Pismo govori o „padu“ jednog dijela anđela. Taj se „pad“ sastoji u slobodnom izboru tih stvorenja koji su slobodnom voljom odlučili ne pokoriti se Božjoj moći i Gospodstvu, koji su odbili služiti Bogu. Posljedica te pobune je pakao, kao i napastovanja pobunjenih anđela ili demona koji žele da i čovjek otpadne od Boga i da zbog toga cijelu vječnost provede u prokletstvu paklenog ognja.

Kako bi čovjek ostao vjeran Bogu, dobiva i svoga Anđela čuvara kao zaštitnika i pastira da ga vodi u život vječni. Anđeli vode duše k vrhuncu duhovnog života, objavljuju joj ljepotu Božju, bude u duši veliku želju da duša bude sjedinjena sa Bogom, a poslije smrti, vode je pred prijestolje Božje. Anđeli vode dušu za vrijeme cijelog njenog duhovnog života. Vode dušu prema Kristu da je onda ostave u Njemu.

Veliku ulogu u obrani ljudske duše od zloga imaju sveti Arkanđeli. Ima ih sedam: Mihael – „Tko je kao Bog? “, Gabrijel – „Junak Božji“, Rafael – „Bog je ozdravio“, Uriel – „Svjetlo Božje“, Barahiel – „Božji blagoslov“, Jehudiel – kažnjavatelj i Saletiel – glasnik.

Sveto nam Pismo donosi samo imena trojice arkanđela, a iz crkvene tradicije pojavljuju se imena i ostalih četiri. Po jednoj crkvenoj tradiciji, postoji 7 arkanđela koji suzbijaju 7 smrtnih grijeha i bore se protiv zlih duhova koji potiču na te grijehe.

Tako Mihael suzbija oholost (sotonu), Gabrijel suzbija škrtost i gramzivost, Rafal suzbija blud i nećudoređe, Uriel suzbija srditost i nestrpljenje, Barahiel suzbija lijenost, Jehudiel suzbija zavist, a Saletiel suzbija neumjerenost i pijanstvo.

Časteći svete anđele, zahvaljujemo Bogu što nam po njima daje tolika dobra i milosti. Potrebno je zato da se i mi sjedinimo sa svojim anđelom čuvarom u slavljenju Božjeg Imena. Zahvaljujmo Bogu na anđelima i njihovoj vjernosti i ljubavi koju imaju prema nama. U času naše smrti, naš će anđeo čuvar odnijeti našu dušu na Božji sud pred Božje prijestolje uz koje će stajati i sv. Mihael arkanđeo.