Sve objave od Urednik

Molitva Žalosnoj Gospi

Molimo Te, Gospodine Isuse Kriste, udijeli nam milostivo da se sada i u času naše smrti kod Tvoga božanskog milosrđa za nas zauzme Blažena Djevica Marija, Majka Tvoja, kojoj je mač boli probo dušu u času muke Tvoje. Po Tebi, Isuse Kriste, Spasitelju svijeta, koji s Ocem i Duhom Svetim živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

“Ti si Krist, Sin Boga živoga”

Čitanja: Iz 50,5-9a; Ps 116,1-9; Jak 2,14-18; Mk 8,27-35

Svaki kršćanin treba dobro zapamtiti tri slike o Isusu Kristu.

  1. Prva slika pokazuje Isusa svevladara – kralja koji drži zemaljsku kuglu u svojoj ruci i upravlja njome.
  2. Druga slika je raspeti Krist na križu i prikazuje najvećeg patnika za naše grijehe.
  3. Treća slika prikazuje uskrsnulog Krista kako sav u sjaju, preobražen napušta našu zemlju i odlazi Ocu na nebo.

Prva slika označuje Krista kome nema premca, koji ne može iznevjeriti čovjeka, kome je podložno sve, svako stvorenje. Ispod njegove vlasti se nitko i nikada nije mogao oteti. On predstavlja nepodmitljivog suca ljudskih misli, želja, savjesti, riječi, djela i propusta. Nemoguće je čovjeku izbjeći njegov sud. Svi ćemo stati pred njegovo sudište, bilo da smo mu bili prijatelji, bilo da smo mu bili neprijatelji. Nastavi čitati “Ti si Krist, Sin Boga živoga”

Molitva Žalosnoj Gospi

O Bezgrešna i Žalosna Marijo, zbog nas si bila podno Križa. Ti si u svoje Srce prihvaćala Krv koju je Tvoj Sin prolijevao, trpjela si u Srcu, trnje i čavle koji su ga mučili i primila nas za svoje sinove, daj da ostanemo u tvome slatkom Srcu. Marijo lijepo je s tobom stajati podno Križa, Majko Božja i Majko naša, Odvjetnice grešnika, Posrednice Gospodarice svemira, Učiteljice istine…

Slatka Majko nauči nas ljubiti Isusa, nasljedovati njegove kreposti, njega koji je Učitelj na Križu, i pobudi u nama gorljivost da utažimo žeđ našega Spasitelja koji je žedan duša. Žalosna Majko, pomozi nam da se penjemo putem Kalvarije, između Isusa koji nosi Križ i Tebe koja ga slijediš, da tako prispijemo na sveto brdo Božje. Marijo Majko naša daj da zagrlimo Križ, da živimo sjedinjeni u tvom Srcu. Amen

“Efeta”

Čitanja: Iz 35,4-7a; Ps 146; Jak 2,1-5; Mk 7,31-37

Oko Isusa je okupljena grupa ljudi: apostoli i farizeji. Svi su ga slušali ali čuli su ga svaki na svoj način i za svoj interes. Nisu čuli Božju riječ jer su bili duhovni slijepci. Svima je potrebna Božja milost koja bi im oči otvorila. Bez Božje milosti ostali bi zauvijek duhovno slijepi i gluhi i hromi. Bio je to problem i starih vremena. Proroci su opominjali narod zbog gluhoće i sljepoće na Božje riječi te navještaju da će doći Mesija koji će biti prepoznatljiv baš po tome što će slijepima oči otvoriti, gluhima uši otvoriti, a hromima dati da hodaju.

Sam Isus u Nazaretu započinje svoje mesijansko i spasiteljsko djelovanje. Od tada je mnoštvo neprekidno uz Isusa. Do njih dopire Božja milost. Oni progledaju, razotkrivaju svojim duhovnim očima Isusa. Petar ga je prepoznao i rekao mu: “Ti si Krist, Sin Boga živoga.” Nastavi čitati “Efeta”

Rođenje BD Marije – Mala Gospa

Blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije ili “Mala Gospa” slavi se već skoro dvanaest stoljeća, negdje od devetog stoljeća. Što je bio pravi povod slavljenju tog blagdana nije poznato.

Ima samo jedna anegdota o jednom svetom pustinjaku koji je svake godine osmoga rujna slušao pjesme s neba. Pustinjak je počeo moliti Boga da mu pojasni zašto ta pjesma s neba svakog osmog rujna. Pustinjak je dugo vremena molio i jednog osmog rujna čuo je pjesmu i Božji glas koji mu je rekao: “Na nebu se slavi rođendan Majke Božje Marije”. Dalje kaže anegdota da je pustinjak otišao k papi i razjasnio mu uzrok te čudesne nebeske pjesme. Nato reče papa: “Bilo bi dobro da se taj rođendan slavi i na zemlji”. Onda je papa Benedikt XIV. uveo taj blagdan za cijelu Crkvu, ne doduše na temelju pustinjakove anegdote, nego zato jer je vjerni puk želio slaviti dan rođenja svoje nebeske Majke. Nastavi čitati Rođenje BD Marije – Mala Gospa

Sv. Marko Krževčanin – zaštitnik biskupije

Sv. Marko Križevčanin je mučenik, treći svetac Crkve u Hrvata, a svetim ga proglasio sv. Ivan Pavao II. Rođen je 1580. godine kao Marko Stjepan Krizin u slobodnom kraljevskom gradu Križevcima, u Zagrebačkoj biskupiji. Studirao je najprije u isusovačkom kolegiju u Grazu, gdje je stupio u Marijinu kongregaciju. Kao svećenički kandidat zagrebačke biskupije, primljen je u glasoviti rimski kolegij ‘Germanicum i Hungaricum’ u Rimu. Tu je u arhivu očuvan i njegov vlastoručni potpis – ‘Marko Stjepan Križevčanin, Hrvat iz Zagrebačke biskupije’.

Kao svećenik, Marko se vratio u domovinu i zauzeto djelovao u svom rodnom gradu Križevcima. Nakon kratkog vremena, ugarski primas pozvao ga je u Trnavu i postavio za ravnatelja sjemeništa. Imenovao ga je i kanonikom, a kasnije i upraviteljem benediktinske opatije Seplak kod Košica. U to vrijeme Košice su bile srce mađarskog kalvinizma. Kad je kalvinska vojska pokušala prisiliti Marka i dvojicu njegovih prijatelja, Melhiora i Stjepana, da pristupe kalvinima, oni su to odbili i time pali u njihovu nemilost. Uhitili su ih i svoj trojici nemilosrdno oduzeli živote. Nastavi čitati Sv. Marko Krževčanin – zaštitnik biskupije

Hodočašće bolesnika, medicinskog osoblja i karitativnih djelatnika u Ludbreg

Udruge „Kap dobrote“ posljednju nedjelju u kolovozu organizirala je autobus za stare i bolesne osobe u Svetište predragocjene Krvi Kristove u Ludbreg. Te nedjelje hodočastili su bolesnici, osobe s invaliditetom, medicinsko osoblje, djelatnici crvenog križa i Caritasa.

Hodočašće je započelo pobožnošću križnoga puta koji je predvodio vlč. Leonardo Šardi, nekadašnji kapelan naše župe koji je ujedno i biskupijski povjerenik za pastoral osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Nastavi čitati Hodočašće bolesnika, medicinskog osoblja i karitativnih djelatnika u Ludbreg

Božji zakon

Čitanja: Pnz 4,1-2.6-8: Ps 15; Jak 1,17-18.21b-22.27; Mk 7,1-8.14-15.21-23

Božji zakon je nad ljudskim zakonima – on može samo usavršiti ljudski zakon, a ljudski zakon sigurno nije dobar onda kad radi protiv Božjeg zakona. Mojsije sabire Izraelce i pred oči im stavlja Božji zakon. “Vršite zapovijedi Gospodnje. Ništa ne nadodajte onome što vam zapovijedam i ništa ne oduzimajte od toga. To će biti vaš mudrost i razboritost ako ih budete vršili.” Onaj čovjek koji vrši zakon Božji je mudar i razborit čovjek.

Sveto Evanđelje govori o krivom ponašanju farizeja koji prigovaraju Isusu što njegovi učenici ne drže običaje koje farizeji strogo drže. To su bili običaji pranja ruku i svega što se kupi, pranje čaša i lonaca. To su običaji koje su farizeji držali do tančine pak su im ti običaji postali obrasci, pravila svakodnevnog života dok su u isto vrijeme zapustili i kršili Božji zakon. Nastavi čitati Božji zakon

Dragi župniče Siniša, dragi župljani župe Sračinec,

zajedno sa psalmistom kliknimo zajedno: „Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar“. Zahvalnost je duboko utkana u međuljudske odnose, a još više u naš odnos prema Bogu, darivatelju svakoga dobra, ljubavi i milosrđa. Bogu sam zahvalan za svaki trenutak svećeničkoga služenja u vašoj župi. Ono što ću ponijeti u daljnji tijek života i svećeničkoga služenja jest to da sam u vama prepoznao one koji su željni susreta s Bogom, koji vole moliti i slaviti Boga… stoga, ako je ovaj trenutak svojevrsni oproštaj od vas, onda mi je poradi toga teško oprostiti se od vas…, ali sve činimo u „smirenom uzdanju“ kako veli prorok Izaija. U smirenom uzdanju i s dragocjenim iskustvom koje sam ovdje stjecao idem dalje, u istom poslanju, u novu sredinu, gdje ću zasigurno u mnogim prepoznati braću i sestre isto tako željnih susreta s Bogom.

Svima od srca želim obilje Božjega blagoslova na putu ustrajnosti u vjeri, u slavljenju Boga u svetim sakramentima, u osobnoj i zajedničkoj molitvi, želim da vam život bude u skladu s Božjoj riječju i s vjerom koju ispovijedamo i slavimo.

Anđelko Košćak, pastoralni suradnik

Božja ljubav pokazuje nam se velikom i snažnom, pošto se Bog objavio, govorio i očitovao svoju volju. On kaže što trebamo činiti, što je za naše dobro. Zato ništa tako ne žalosti njegovo srce kao kada ne poštujemo njegove riječi i njegove zapovjedi. Tko Boga ljubi, ozbiljno shvaća njegove zapovjedi i naređenja i prema njima se ravna. Doživjet će: činiti Božju volju donosi mu sreću i spašava ga, jer dolazi do Božjeg srca, koje je ljubav i želi nam samo dobro.

Nasljedovanje Isusa

Izgleda da se Isus jako loše razumio u izbornu kampanju i u reklame. Isus svojim sljedbenicima ne daje lažna obećanja i ne obećava blagostanje. Naprotiv on kaže: “Tko želi biti moj učenik, neka se odreče samoga sebe, uzme svoj križ i neka me slijedi!”

Zašto je Isus pridobio toliko sljedbenika kao nitko prije njega? Zato što je od svojih učenika zahtijevao više negoli svi drugi. Ali nije od njih nikad zahtijevao više negoli od samoga sebe. On ne pripada onim vođama koji od svojih pristalica zahtijevaju akciju, dok sami anemično sjede u udobnoj fotelji. Krist zahtijeva križ, ali samo onaj križ koji je on sam nosio do kraja, do smrti. Zahtijeva krajnju dosljednost, istu oni koju je i sam vršio prema Ocu. Tko ide za Kristom, mora biti spreman na sve, a ponajviše na žrtvu. Bez žrtve se u životu ne može ništa veliko i vrijedno postići.

Nastavi čitati Nasljedovanje Isusa

“Ti imaš riječi života vječnoga”

Čitanja: Jš 24,1-2a.15-18b; Ps 34,2-3.16-23; Ef 5,21-32; Iv 6,60-69

Kad je Bog izveo Izraelski narod iz Egipta uz velike znakove i čudesa, sklopio je s njime Savez pod brdom Sinaj. Dao im je svoj zakon da ga vrše a za uzvrat on će njih dovesti u njihovu zemlju gdje više neće robovati nego živjeti kao slobodni ljudi. Četrdeset su godina lutali pustinjom iskušavani mnogim nedaćama, ali su teško zaboravljali egipatske bogove.

Višestoljetni običaji uvriježili su se u narodu pa je Jozua koji je poslije Mojsijeve smrti vodio narod, prije nego li će zaposjesti svoju zemlju tražio od naroda čvrsto odluku da će ostaviti štovanje tuđih bogova i odlučiti se za štovanje pravoga Boga. Jozua je sebe stavio kao primjer i uzor: “Ja i moj dom služit ćemo Gospodinu.” Dobar primjer urodio je plodom te se čitav narod odlučio na štovanje pravoga Boga i odbacio tuđe kumire. Tu su u Sihemu obnovili svoj Savez s Bogom.

U Svetom Evanđelju slušamo Isusa. Svojim apostolima, učenicima i čitavom mnoštvu Isus iznosi novi odnos čovjeka i Boga ako čovjek želi imati vječni život. Taj novi odnos između Boga i čovjeka utemeljen je na novoj hrani – kruhu s neba. To je Isusovo tijelo koje on daje za život svijeta. Kruh s neba – tijelo Isusovo je novi uvjet za život. Po tom jelu i piću sklopljen je Novi Savez s Bogom i po tom Savezu između Boga i čovjeka u Novom zavjetu čovjek se mora sam odlučiti. Događalo se tada, a i danas se događa da mnogi ne žele ni čuti za novi uvjet života i zato odlaze. Taj im je Isusov govor tvrd i ne sviđa im se. Njihova je slobodna odluka da li će ga slijediti ili ne će ali tom odlukom snose njezine posljedice.

Apostoli su se odlučili za taj novi uvjet života i zato Petar odgovara Isusu: “Kome bismo otišli? Ti jedini imaš riječi života vječnoga.” Neka to bude i naš odgovor Isusu i danas i uvijek.

Sveta Ruža Limska – zaštitnica Južne Amerike

Sveta Ruža je, kao kći španjolskih doseljenika, rođena 20. travnja 1586. god. u peruanskom gradu Limi, po kojemu se i naziva Limska, a pravo joj je ime bilo Izabela. Gledajući njezinu ljepotu, jedna ju je, naime, kućna pomoćnica nazvala Ružom, a onda je taj nadimak prihvatila cijela obitelj, pa je već na krizmi lijepa Izabela i službeno postala Ruža. Već kao djevojčica je osjećala posebnu privrženost Bogu i potrebu za vršenjem pokore za obraćenje grešnika, a svoju je ljepotu nerijetko doživljavala kao teret koji ju u tome sprječava. Tako su ju roditelji, htijući iskoristiti njezin fizički izgled, odlučili udati za jednog bogatog mladića, no ona se tome bezuspješno opirala i htjela je pripadati samo Isusu, a kako nije više znala kako spriječiti taj čin, odsjekla je svoju dugu lijepu kosu i unakazila kožu ruku lužinom. Nastavi čitati Sveta Ruža Limska – zaštitnica Južne Amerike

Misliš li, da Bog od jučer nije isti Bog i danas? Vjeruj: Ako je Isus Krist jučer, danas i dovijeka isti onda je Bog, tvoj Otac u svu vječnost isti. On će se i danas pobrinuti za tebe. I danas će te provesti kroz sve teškoće.

“Da možda i vi ne kanite otići?”

“Da možda i vi ne kanite otići?” To izazovno pitanje nije upravljeno samo Isusovim učenicima, već dopire i do vjernika i ljudi svih vremena. I danas mnogi ostaju “sablažnjeni” pred paradoksom kršćanske vjere. Isusov se nauk čini “tvrdim”, previše teškim za prihvatiti i provoditi u djelo. Ima dakle onih koji prihvaćaju i onih koji napuštaju Isusa; ima onih koji pokušavaju “prilagoditi” njegovu riječ duhu vremena iskrivljujući njezin smisao i vrijednost. Nastavi čitati “Da možda i vi ne kanite otići?”

Sve veliko, vječno, raste iz tišine. Traži više tišine s Bogom. Boravak u Božjoj prisutnosti ne može se ničim nadoknaditi. Što su veće poteškoće i poslovi, tim više traži tišinu pred Bogom. U tišini, kroz molitvu, bit ćeš jak u napastima. Jedino u tišini bit će svladane bure života. Traži Božju prisutnost i on će razriješiti svojom blizinom ono što ti sam ne možeš riješiti.

Bdijenje na Mariji Bistrici u predvečerje svetkovine Velike Gospe

U organizaciji Udruge „Kap dobrote“ u predvečerje svetkovine Velike Gospe krenula su dva autobusa iz Sračinca na bdijenje, procesiju sa svijećama našoj Bistričkoj kalvariji. Bdijenje je popraćeno molitvom svete krunice, pjesmom i razmatranjem nad otajstvima svete krunice. Nakon bdijenja oko 22 sata na prostoru crkve na otvorenom bila je Sveta misa. Okupio se velik broj hodočasnika pa možemo reći da je Marija Bistrica“ Lurd u malom“. Nastavi čitati Bdijenje na Mariji Bistrici u predvečerje svetkovine Velike Gospe

Velika Gospa

Čitanja: Otk 11,19a; 12,1-6a.10ab; Ps 45; 1Kor 15,20-27a; Lk 1,39-56

Na današnji veliki blagdan sveta Crkva pjeva s Marijom: “Velika mi djela učini Gospodin i sveto je ime njegovo”.

Kaže jedna anegdota da je veliki kipar Michelangelo iz bijelog mramora isklesao kip Mojsija. U tvrdom kamenu vidi se svaka žilica koju je isklesala vješta kipareva ruka. Kad je kip bio gotov i sam kipar mu se zadivio. Onda je uzeo čekić i zadnji puta udario taj kip po koljenu i rekao: “Mojsije progovori”. Bio je kao živ samo što nije govorio.

Danas mi vjernici slavimo onaj dan kad je vječni Bog dovršio Mariju najdivnije Božje stvorenje. No, ona nije ostala kip – ona je živa i danas nam govori. Marija je Božja zamisao. Bog ju je od vijeka nosio u svojoj odluci i jednom, još u početku čovječanstva, nagovijestio palom čovječanstvu. “Doći će jedna žena koja će stati na glavu zmiji.”

“Neprijateljstvo ja postavljam između te žene i sotone, između tvoga roda i roda njezina”. To je bio prvi Božji zahvat na Mariji. Nastavi čitati Velika Gospa

Molitva Blaženoj Djevici Mariji

Sveta Marijo, Posrednice svih milosti, Ti ne pomažeš samo one koji u bolima vjeruju Tvojoj ljubavi i u noći tame Tvome svjetlu, nego svima koji Te puni pouzdanja zazivaju. Ti pružaš velike milosti onima koji traže Tvoju pomoć i utječu se Tvome zagovoru. Velika su čudesa koja Bog po tebi, Marijo, čini. Daj da i mi koji se Tebi utječemo budemo oslobođeni od svih opasnosti duha, duše i tijela. Pomozi nam da u svijetu ne izgubimo vjeru, daj da ostanemo budni i budi uz nas na času naše smrti. Sjeti se svojih slugu koji su išli pred nama sa znakom vjere i onih na koje nitko više ne misli. Izmoli njima i svima koji u Kristu počivaju mjesto oslobođenja, svjetla i mira. Neka počivaju u miru. Amen.

Božja ljubav pokazuje nam se velikom i snažnom, pošto se Bog objavio, govorio i očitovao svoju volju. On kaže što trebamo činiti, što je za naše dobro. Zato ništa tako ne žalosti njegovo srce kao kada ne poštujemo njegove riječi i njegove zapovjedi. Tko Boga ljubi, ozbiljno shvaća njegove zapovjedi i naređenja i prema njima se ravna. Doživjet će: činiti Božju volju donosi mu sreću i spašava ga, jer dolazi do Božjeg srca, koje je ljubav i želi nam samo dobro.