Bezgrešno začeće BD Marije

8. prosinca Crkva liturgijski slavi Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije. Slavimo trenutak kada je Marija začeta po svojim roditeljima Joakimu i Ani, a blagdan posebno želi naglasiti Božja milost po kojoj je Bogorodica izuzeta od istočnog grijeha od samoga začeća kako bi mogla biti dostojna majka Sina Božjega.

Od početaka Crkve Blažena Djevica Marija zauzimala je posebno časno mjesto ne samo u pobožnosti vjernika, nego i u liturgiji. Tako štovanje Marijina bezgrješnoga začeća posebno raste u vrijeme gotike. Kada je 1854. god. donesena dogma o bezgrješnom začeću Blažene Djevice Marije, razumljivo je da je i štovanje još više rašireno.

Dotadašnje učenje Katoličke Crkve o Marijinoj bezgrješnosti papa Pio IX. potvrdio je u svojoj apostolskoj konstituciji Ineffabilis Deus, kojom je dogma donesena 8. prosinca 1854., između ostaloga, i ovim riječima: „Izjavljujemo, izgovaramo i definiramo da je učenje koje drži da je Blažena Djevica Marija, u prvom času svoga začeća, po posebnoj milosti i povlastici svemogućega Boga, predviđajući zasluge Isusa Krista Otkupitelja ljudskoga roda, bila očuvana neokaljanom od svake ljage istočnoga grijeha, od Boga objavljeno, te zbog toga svi vjernici moraju čvrsto i postojano u njega vjerovati. ”

U ovome blagdanu slavimo crkvenu dogmu koja izriče da je BD Marija začeta bez istočnoga grijeha – da je Bezgrešna.