Biskupijsko hodočašće u Rim 16.-22. 10. 2022.

Povodom 25-te obljetnice ustanovljenja i uspostave Varaždinske biskupije, organizira se zahvalno hodočašće u Rim, koje će biti od 16. – 22. 10. 2022. godine. Cijena hodočašća je 2.400,00 kn ili 318,50 eura.

Svi koji žele ići neka si sa stolića za štampu uzmu informativni letak i prijavnicu i neka ih dobro prouče. Koji žele ići, kada ispune prijavnicu, neka se sa njom prijave u župni ured. Prilikom prijave potrebno je uplatiti 1.200,00 kn. Za hodočašće je potrebno imati europsku karticu zdravstvenog osiguranja. Prijave traju do 15. rujna 2022. godine.