Bl. Gracije Kotorski – zaštitnik siromaha

Blaženi Gracije rođen je u selu Muo u Boki Kotorskoj, 1438. godine, u siromašnoj ribarskoj obitelji. Pod utjecajem propovjednika bl. Šimuna iz Camerina, odlučio je napustiti mornarski život pa je otišao u skromni samostan na brdu Ortone, nedaleko Padove. Nakon 15 godina pokorničkog života prešao je u samostan na otočiću sv. Kristofora u Veneciji, gdje je živio do svoje smrti 1508. godine.

Posebno su mu bili dragi siromasi i prosjaci, kojima je bez iznimke pružao koricu kruha i riječ utjehe. Tijelo mu je nakon smrti najprije pokopano u zajednički grob, ali je nakon kratkog vremena položeno u mramorni sarkofag i izloženo štovanju vjernika. Mnogi su tvrdili da su dobili brojne milosti po njegovu zagovoru. Nakon pada Napoleona njegovo je tijelo vraćeno u rodni kraj, a Papa Leon XIII ga je 1889. godine proglasio blaženim.

***

Bože, ti si nam u bl. Graciji ostavio uzor svetosti ostvarene u poniznosti, služenju i u gorljivoj ljubavi prema Isusu prisutnom u Euharistiji. Po njegovom zagovoru podari mir svojoj ljubljenoj djeci, pomirenje zavađenima i mirnu savjest onima koji traže tvoje lice u kajanju i trpljenju. Udijeli svima milosti koje su potrebne u svakodnevnim životnim borbama da te mogu jednom slaviti bez prestanka sa bl. Gracijem u vječnosti. Amen