Blagdan katedre sv. Petra apostola

Blagdan Katedre sv. Petra slavio se 22. 02. u Rimu već od IV. st. kao znak jedinstva Crkve sazidane na Apostolima. Oltar Katedre (sjedište) sv. Petra nalazi se u Bazilici sv. Petra kao vrhunsko umjetničko djelo slavnog Berninija, zvan i Berninijeva Slava i simbolizira nastavak linije apostolskog nasljeđa od svetog Petra do današnjeg pape. Prema sv. Mateju, Petar je temelj Crkve. Isus je rekao Petru: „Ti si Petar – Stijena, i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju, i Vrata pakla neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskog, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano i na nebesima, a što razriješiš na zemlji, bit će razriješeno i na nebesima“.
Simboli koji obilježavaju sv. Petra, su „ključevi“ koji označuju vlasti, koju je primi Petar od Isusa i „stijena“ koja ističe solidnost i čvrstoću zdanja kojemu je Krist Glava, a vodi ju Duh Sveti. Petar je Kristom zamjenik (vikar), kao što je i svaki Rimski biskup, nasljednik sv. Petra i vikar Kristov na zemlji. Već od ranih kršćanskih vremena nakon tjelesnih ostataka sv. Petra najviše se štovala njegova katedra kao simbol učiteljske vlasti. Katedra koja je sačuvana do danas, prema velikom arheologu De Rossiju, sastavljena je od tri dijela. Jedan potječe iz doba od 9. do 11. stoljeća drugi od bjelokosti iz 5. do 6. stoljeća dok se treći, najstariji pripisuje razdoblju apostolskih vremena. Tako možemo reći da Svetkovina katedre sv. Petra, 22. veljače, vuče korijene čak iz 1. stoljeća, a tada se taj dan slavio sveti Petar kao zaštitnik kršćana.

Laudato