Blagdan Kraljice Svete Krunice

Svake godine na dan 7. listopada Crkva ima svoj blagdan Gospe od krunice. Negdje se to kod nas zove i Gospa Ružarica. Taj blagdan nas sjeća na godinu 1571. kad se dogodila velika pomorska bitka kod Lepanta. Europa se prvi put, shvativši opasnost agresivnog nadiranja Osmanlijskog carstva na kopnu i moru, sjedinila u želji da se odupre agresoru. Ova bitka svakako je presudna za prevagu sila na Sredozemnom moru. Pobijedila je europska flota i to baš na ovaj dan koji je obilježen kao dan Gospe od krunice. Naime, papa Pio V., shvativši važnost ovog pothvata u kojem je i sam kao moralna snaga sudjelovao, poticao je sav kršćanski svijet Europe da molitvom podrži europsku stranu u toj borbi za obranu kopna i mora. Na osobit je način poticao na molitvu krunice, koja je u to vrijeme već bila poznata. Upravo je ova inicijativa pomogla da se krunica u Europi i u kršćanskom svijetu tako duboko ukorijenila. Po tom blagdanu i cijeli listopad za katolike je mjesec pobožnosti krunice. Ona je postala dragocjena molitva koja ujedinjuje vjerničke obitelji i pomaže im u hodu kroz život bez obzira na poteškoć i probleme.