Blažena Djevica Marija

Na našim autocestama, ako ste primijetili, na svakih nekoliko kilometara nalaze se SOS telefoni. Ako si u nevolji, nazoveš i pomoć sigurno dolazi. I na našoj životnoj cesti, koja sve više izgleda, zbog užurbanog načina života, kao autocesta, Bog je postavio SOS telefon, sigurnu pomoć u svakoj našoj nevolji. To je BDM.

Bog nam daje Mariju kao vjernu pomoćnicu kršćana. Ona je svu svoju ljubav usmjerila na nas. Ne bojmo se! U svim našim nevoljama, kada susrećemo samo hladno srce i zatvorenu ruku, imamo pomoć, utjehu i nadu – Mariju. Ali i kada sretno i zadovoljno putujemo našim životom, ne zaboravimo skrenuti pogled i na drugu stranu ceste. Ne zaboravimo, da u ti život vrača ono što mu daješ. Dajmo ljubav potrebnima da nam se ona vrati i u našim potrebama. BD Marija zaista može biti divan uzor za nasljedovanje, jer je cijelim svojim životom osobno i po Isusu Kristu očitovala ljubav prema Ocu i prema nama.

Molimo i mi BDM da i nama izmoli tu veliku milost da nju vjerno slijedimo u službi Bogu i ljudima u potrebi. Da budemo vjerni službenici Božji i spremno s Isusom kao i Marija trpimo i umremo, te da konačno s njima i slavno uskrsnemo na vječni život.

U samom Svetištu u Mariji Bistrici uklesane su ove riječi, koje neka budu i naša molitva, naša utjeha i nada, danas kada slavimo Marijin rođendan: DUŠO DUŠE HRVATSKE, ISUSOVA MATI, SUNCE NAŠIH STRADANJA, NE PRESTANI NAM SJATI!

 

Molitva Mariji Pomoćnici kršćana

Marijo, moguća djevice,
Ti velika i slavna obrano Crkve,
Ti osobita pomoćnice kršćana,
Ti koja obraćaš neprijatelja,
Ti koja uklanjaš krivovjerja,
Ti nas pratu svojom majčinskom zaštitom,
Priteci nam u našim potrebama, a u slavu Očeva kraljevstva.
Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.