Blaženstva

Čitanja: Sef 2,3; 3,12-13; Ps 146,6c-10; 1Kor 1,26-31; Mt 5,1-12a

U današnjem Sv. Evanđelju Isus iznosi svoj svojevrsni socijalni program. Prvo pravilo Isusovog programa jest da svaki dobije plaću prema zasluzi, prema svojim djelima. Dobro za dobro, a zlo za zlo i nitko bez plaće ne smije ostati. U ljudskom socijalnom programu baš je krivnja u tome što neki primaju plaću čak i za zlo koje čine, a drugi ne dobivaju plaću ni za ono dobro koje su učinili.

Iz današnjeg Evanđelja vidimo za koje se Bog zauzima. Bog je na strani onih kojima je nepravda učinjena i nisu primili plaću za dobro koje su učinili. Bog je na strani onih, koji svoju pravdu ne mogu istjerati, kojima je oduzeta i plaća i pravda. To je ono mnoštvo ljudi koji su obespravljeni, a ne uzimaju pravdu u svoje ruke, nego puštaju da Bog konačno presudi i izvede pravdu.

Takove Isus nabraja gledajući ih kroz svu prošlost i svu budućnost.

  1. Siromašni duhom. Njihova plaća je Kraljevstvo Nebesko.
  2. Žalosni. Njihova je plaća trajna i konačna utjeha.
  3. Krotki. Njihova je plaća kojom će baštiniti zemlju.
  4. Gladni i žedni pravde. Oni će se za plaću nasititi.
  5. Milosrdni. Oni će za svoju plaću zadobiti milosrđe.
  6. Mirotvorci. Oni će za plaću postati sinovi Božji.
  7. Progonjeni zbog pravednoasti. Oni će za plaću biti opravdani.
  8. Pogrđeni, prognani, oklevetani zbog Isusa. Njihova je plaća velika ali ne na zemlji nego na nebesima gdje vlada Božja pravda.

Božji socijalni program je plaća po zaslugama. Kakvu plaću mi, draga braćo, možemo očekivati? Valjda to što smo zaslužili.