Bog beskrajnog milosrđa

Čitanja: Post 3,9-15; Ps 130,1-8; 2Kor 4,13 – 5,1; Mk 3,20-35

U svetom evanđelju danas promatramo Isusa. On se nalazi u krugu svojih prijatelja ali i neprijatelja. Isus je propovijedao tako da su njegovi prijatelji rekli o njemu: izvan sebe je, tj. u zanosu je i pokušavali su ga malo smiriti. S druge pak strane njegovi neprijatelji gledaju u njemu đavolsku silu i žele njegov zanos i sve njegovo djelo pripisati đavolskoj sili pa govore: po Belzebubu, po poglavici đavolskom čini te čudesne znakove i đavle izgoni. Njegovo krivo mišljenje Isus jednostavno ispravlja: “Ako ja izgonim đavle po poglavici đavolskom onda je đavao razdijeljen, tj. onda je đavao jedan protiv drugoga i propast će njegovo kraljevstvo. Ako se kuća u sebi razdijeli propast će. Vidjeti istinu i zlobno je izvrtati u laž, kaže Isus, “grijeh je protiv Duha Svetoga. Duh Božji je Duh Istine i tko ga želi pretvoriti u laž huli na Duha Svetoga. Svi će se grijesi oprostiti ali grijeh protiv Duha Svetoga ne će se oprostiti. Tko tako radi krivac je grijeha vječnoga”. Riješiti se krivnje, skinuti teret s duše nije baš ni lako zato što je čovjek oholica i ne želi pred samim sobom priznati da je kriv. Uvijek traži nekog drugog krivca. Tako čitamo u današnjem prvom čitanju. Adam je jeo s drveta s kojega mu je Bog zabranio jesti opomenuvši ga: “Kad budeš jeo s tog drveta morat ćeš umrijeti”. No, unatoč svoje spoznaje ipak je jeo. Krivnja ga pritište i on se sakrio pred Bogom. Bog ga pita: “Zašto se skrivaš? Nisi li možda jeo s onoga drveta s kojega sam ti zabranio?” Adam ne priznaje nego jednostavno prebacuje svoju krivnju na Evu. “Žena koju si mi dao dala mi pa sam jeo”. Bog postavlja pitanje i ženi: “Zašto si to učinila?” I ona traži da svoju krivnju prebaci na drugoga i kaže: “Zmija me prevarila pa sam jela.” Svjesni smo da smo slabi i da smo grješnicima. Sam Isus kaže u današnjem evanđelju: “Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskim koliki god bili grijesi i hule kojima pohule”. U tim Isusovim riječima nalazimo jedini izlaz iz tereta grijeha da potražimo oproštenje pa zato molimo Isusa neka i iz naše savjesti istjera nečistoga duha.