Bog milosrđa

Čitanja: Izl 32, 7-11. 13-14; Tim 1, 12-17; Lk 15, 1-32

U mnogim religijama svijeta opisuju se svojstva njihovih božanstava. Nitko sigurno nije mogao točnije opisati svojstva Božja od Isusa koji je pravi jedinorođeni Sin Božji. Današnje Evanđelje na jedan izvanredno jasan način govori kakav je naš Bog – on je milosrđe i praštanje. Dok je Isus propovijedao najradije su ga došli slušati bolesnici, siromasi i grješnici, a farizeji i svi oni koji su sebe smatrali dobrima i pravednima su mrmljali protiv takvoga Isusa. Govorili su mu: „Ovaj prima grješnike, pa čak i s njima jede.“ Zato Isus u današnjem Evanđelju iznosi tri usporedbe kojima na slikoviti način želi pokazati kakav je Bog.

Isus je svima onima koje crv savjesti grize, koji nose bilo kakvu krivnju na savjesti otkrio i pokazao kakav je Bog Otac kome se treba vratiti. Isus je otkrio i Božju zabrinutost za grješnika. Bog ne će ni jednom čovjeku uzeti slobodu pa čak ni onda kad čovjek tu slobodu zlorabi ili upotrebljava na štetu samome sebi. Čak ni onda kad se pobuni protiv Boga. I onda Bog poštuje čovjekovu slobodu jer ga je takvim stvorio. Bog se nama ljudima otkrio kao najbolji i najmilosrdniji otac koji želi čovjeka vratiti iz njegove vlastite propasti. Isus nas je naučio da je Bog nama nebeski Otac. Naučio nas je govoriti Bogu „ Oče naš… otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo našim dužnicima.“ Isusovi nasljedovatelji nisu izgubljenici ni onda kad po nesreći padnu u grijeh, kad ostave Boga. Mi imamo tako dobrog Boga Oca na nebu da nas on ne će nikad odbaciti nego nas je uvijek spreman primiti k sebi.