BOG NE DAJE DOPUŠTENJE ZA GRIJEH

(Sir 15, 20)
Nema čovjeka koji ne griješi. No svaki grijeh nema istu težinu.

Laki grijeh činimo onda kada u nekoj manjoj mjeri ili stvari kršimo Božju zapovijed ili kada činimo neko zlo, a da pritom nismo potpuno svjesni i potpuno slobodni. Teški grijeh narušava našu ljubav prema Bogu, prekida prijateljstvo s Bogom i oduzima stanje milosti. Da bi neki grijeh bio težak (smrtan), potrebna su tri uvjeta: da je riječ o teškoj stvari, da smo grijeh počinili u potpunoj svijesti i da smo na grijeh potpuno slobodno pristali.

Jedan grijeh uvijek za sobom povlači drugi grijeh. Kada često ponavljamo iste grijehe, u nama se rađaju mane i zle navike.

Osim toga, mi smo odgovorni i za grijehe što ih drugi čine:
– ako sudjelujemo u grijehu drugih;
– ako naređujemo, potičemo ili odobravamo tuđe grijehe;
– ako ne sprječavamo tuđe grijehe;
– ako ne opominjemo grješnika;
– ako štitimo one koji griješe i čine zlo.

Grijeh je uvijek naš osobni čin jer je korijen grijeha u čovjekovu srcu i u njegovoj slobodnoj volji.

Oholost

Ohol je onaj koji je tašt, koji traži časti, koji teži za veličinom, ljubomoran je na druge, drzak, naduvena pogleda, bahati bogataš koji se razmeće svojom raskoši, licemjer koji čini sve da bude viđen, onaj koji se pouzdaje u svoju navodnu pravednost i prezire druge. Postoje i oni koji su vrhunac oholosti- umišljaju sebi da su jednaki Bogu, ne vole dobronamjerne prijekore i odvratna im je poniznost, drsko griješe i smiju se Božjim slugama i Božjim obećanjima. Tko podlegne oholosti zatvara se milosti i vjeri, slijep je vlastitom krivnjom i ne može naći Mudrosti koja ga zove na obraćenje. Tko se druži s oholicom postaje mu sličan.

Bludnost

Ljudska spolnost jedna je od najvažnijih stvarnosti ljudskog bića. Obuhvaća osobu u cjelini jedinstva duše i tijela. Svaka neuredna želja za spolnim užitkom općenito naziva se bludnost, osobito ako se traži radi samog sebe, te se u njoj isključuju ljubav i rađanje. Najčešći grijesi bludnosti su: blud, preljub, predbračni odnosi, masturbacija, pornografija, prostitucija, homoseksualni odnosi, pedofilija, silovanje… Ljudska spolnost velika je vrijednost i trebamo je dostojanstveno živjeti u kreposti čistoće koju postižemo molitvom i samosvladavanjem. Isus Krist je uzor čistoće.

Lijenost

Lijenost je jedan od sedam glavnih grijeha. To je nedjelovanje, odnosno, izbjegavanje bilo kakvog posla, dužnosti i obveze. Lijen čovjek u svom srcu izbjegava svaki napor i time svako djelovanje i aktivnost, rad i obvezu prebacuje na svoga bližnjega – što je u suprotnosti sa zapovijedi ljubavi (ljubi bližnjega svoga kao samog sebe). On u svom srcu sprečava da Bog djeluje preko njega. Time se zatvara u sebe i omogućava drugim grijesima da se razvijaju i time čovjeka učine nesretnim. Pozvani smo na djelovanje, a ne izbjegavanje pravdajući se da ima tko će to napravi umjesto nas.

Ima jedan divan slogan koji su koristili Benediktinci, a koji nam može biti putokaz za djelovanje –”Ora et labora” (Moli i radi! ).

Angelus-OraEtLabora