BOG TE NEIZMJERNO VOLI

Ljudi imaju potrebu da budu voljeni. Bog nas je takvima stvorio. Bez ljubavi – dijete umire. Bez ljubavi – čovjek umire. Bez ljubavi – život umire, i brak i obitelj. Ništa ne može opstati bez volim-teljubavi. Bog nas je takvima stvorio. Mnogi vjeruju da Bog voli svijet i da voli Isusa, ali im je teško vjerovati da voli baš njih. Ipak, Biblija nas uči da Bog voli ljude jednako kao i Isusa. On tebe voli jednako koliko i Isusa! ! Kad bi imao otkrivenje o toj ljubavi, vjerujem da bi čitav dan hodio, kličući od radosti! Kad bi spoznali tu ljubav Božju i prihvatili je u svoje srce, počeli bi služiti ljudima u istoj snazi u kojoj je služio i Isus. Velika promjena u čovjekovom životu će se dogoditi kad shvatimo da nas Bog voli. Ne da to bude spoznaja na intelektualnoj razini, jer te ona sigurno neće promijeniti, nego – duhovna spoznaja, tj. spoznaja srcem – u dubini čovjekova bića. Trebamo moliti za otkrivenje Božje ljubavi.