Bogojavljenje

Danas smo u duhu promatrali tri mudraca s istoka ili tri maga ili Sveta tri kralja, kako naš narod kaže. Njihov put imao je trostruku svrhu. Prvo, pronaći Isusa. Drugo, pokloniti se Isusu i treće, darivati Isusa. Krenuli su na put da ostvare svoj cilj i Isusa pronađu. Na tom im je putu trebala Božja pomoć i zato im Bog šalje zvijezdu. Našli su ga. Poklonili su mu se priznavši ga Bogom i Gospodinom kome su spremni služiti.

Darivali su ga zlatom kojim se kraljevi daruju, tamjanom kojim se kadi pred božanstvom i mirisavom smirnom kojom se pomazuju pokojnici.

Svakom čovjeku rađa se isti problem. Prvo, naći Boga – otkriti ga; drugo, pokloniti mu se i priznati ga; treće, darivati ga. Ali čime? Pripovijeda legenda da se na put spremao i četvrti kralj, ali konj mu je šepao i zakasnio je na sastanak s drugom trojicom. On je kao dar nosio Isusu tri draga kamena. Budući da su ona trojica kraljeva otišla on je krenuo na put sam. Došavši u Jeruzalem već je čuo za strašan pokolj u Betlehemu. Krene on potražiti Isusa.Na putu sretne jednu tužnu ženu, sva rasplakana, ucviljena. „Što je?“ – pita kralj. „Ubili su mi sina jedinca.“ Na to kralj utješi ženu, izvadi jedan dragi kamen i podari joj ga želeći da se ohrabri. Ispitivao je i raspitivao za Isusa. Nakon nekoliko godina sazna da su krenuli u Egipat. Ode on u Egipat tražeći ga po Egiptu. I kad je saznao gdje su Isus, Josip i Marija uputio se onamo. Kad je stigao na to mjesto rekli su mu: „Već pred više godina otputovali su u svoju zemlju.“ Četvrti kralj se zaputi preko pustih krajeva natrag. Na putu, na rubu pustinje sretne jednog gubavca koji je pružao ruke za njim. On izvadi i drugi dragi kamen i dade ga gubavcu. I krene na put tražeći Isusa. Tražio ga i tražio, ali nikako ga naći. Jedne zimske noći kraj puta je plakalo promrznuto dijete. Kralj ga uzme, odnese ga u jednu kuću, izvadi i treći dragi kamen i dade ga tom djetetu. „Dajte pobrinite se za ovo dijete.“ Četvrti kralj nije uspio pronaći Isusa. Lutao je svijetom i tražio ga. Izmučen od putovanja klone i pred smrt reče samome sebi: „Zar ću morati prije umrijeti nego nađem Isusa?“ Najednom se potrese zemlja, nebo naoblači, a on ugleda križ i na njemu umirućeg čovjeka nad čijom je glavom pisalo: „Isus Nazarećanin Kralj židovski“. Četvrti kralj reče: „Konačno sam te našao ali nemam ti sada ništa više dati.“ Isus mu odgovori: „Bio sam žalostan, utješio si me i dao mi jedan dragi kamen. Bio sam teško bolestan, pohodio si me i dao mi jedan dragi kamen. Bio sam gladan, gol i bos, odjenuo si me i dao mi dragi kamen.“ „Zar ja, Gospodine, tebe? Nisam te do sada ni poznavao. “Reče mu Isus: „Što si god jednome od moje najmanje braće učinio, meni si učinio. Dođi sa mnom u moje kraljevstvo.“ Tada je četvrti kralj mirno predao svoj duh Isusu koga je toliko dugo tražio. Sada ga je našao i kod njega sada boravi.

Što naučiti od sveta tri kralja? Tražiti Isusa i naći ga u svakom čovjeku. Darivati Isusa svakom dobrotom prema svakom čovjeku. Onda ćemo ga sigurno naći na križu raspetoga i čuti onakav glas kao četvrti kralj iz ove legende.

preč. Vjekoslav Gabud