Božji poziv

Bog čovjeka poziva:
a) kada ga stvara, daje mu određene osobine i darove koje treba ostvariti u životu.
b) kada mu daje dar vjere i krštenja, poziva ga da nastavi Kristovo djelo: «Pođite i učinite mojim učenicima sve narode. . . ! » (Mt 28, 19).
c) kad čovjeka uputi u određeno zvanje ili zanimanje i u određenu sredinu, daje mu tako i konkretnu zadaću.
U tom svjetlu Božjega poziva, prepoznaj put kojim te Bog vodi i zadaću koju ti povjerava.