BOŽJI VINOGRAD

Mi smo kršćani novi Božji vinograd i novi Božji narod raširen po svem svijetu.Bozji vinograd Po krštenju postadosmo Božja svojina. Svakome od nas pružena je Božja ruka: Božja milost i Božja istina, Božja ljubav i Božja pažnja. Svima nam je odgovoriti na Božje darove. Bog od nas očekuje dobre plodove – plodove ljubavi i dobrote, plodove pobožnosti i svetosti, plodove mira i međusobne podnošljivosti. Međutim često se nažalost događa protivno. Mnogi i mnogi od nas nasjedaju lažnim učiteljima i težnji za krivom slobodom. Mnogi podcjenjuju Isusa, Sina Božjega te ga izbacuju iz društva, iz obitelji i iz svog osobnog života. Misle da će bez njega izgraditi bolju svoju osobnost, bolje obitelji, bolje društvo, bolji mir i bolju sutrašnjicu. Stoga nije im potrebna molitva i sv. Misa. Nije im potreban svećenik i Crkva. Takav vinograd ne može donijeti dobrog ploda – ni dobro grožđe ni dobro vino. Takav vinograd se sječe, odstranjuje i u vatru baca da nestane ono što ne valja.

Ako čovjek, ne vjeruje u budući život, u pobjedu nad smrću po Isusovoj muci i križu – tada ga očekuje samo trulež, ništavilo i besmislenost. Ako čovjek ne želi Boga za čuvara vječne istine, pravde i ljubavi, onda će doživjeti laž, prijevaru, mržnju i gaženje prava i dostojanstva čovjeka. Ako se čovjek ne želi klanjati vječnom Bogu, onda će se klanjati i postati rob ljudskih sistema i struktura. Klanjat će se čovjeku i kipovima koji nemaju života. Svima nam mora biti jasno, da samo s Isusom se može zlo nadvladati koje pogađa pojedince, obitelji i narod. Samo po Isusu i Mariji možemo doći do bolje i sretnije budućnosti. U Isusu možemo odbaciti oholost, a prihvatiti poniznost, umjesto mržnje prihvatiti ljubav, a umjesto osvete, praštanje. Stoga budimo dobar Božji vinograd koji će se dati od Boga voditi.

Molimo Gospodina da nas kao svoj vinograd blagoslovi kako bismo mogli uvijek biti vjerni te mogli donijeti prave i zrele plodove koje od nas očekuje.