Božji zakon

U prvom čitanju današnje 22. nedjelje kroz godinu Mojsije sabire Izraelce i pred oči im stavlja Božji zakon. “Vršite zapovijedi Gospodnje. Ništa ne nadodajte onome što vam zapovijedam i ništa ne oduzimajte od toga. To će biti vaš mudrost i razboritost ako ih budete vršili.“ Onaj čovjek koji vrši zakon Božji je mudar i razborit čovjek.

Sveto Evanđelje današnje nedjelje govori o krivom ponašanju farizeja koji prigovaraju Isusu što njegovi učenici ne drže običaje koje farizeji strogo drže. To su bili običaji pranja ruku i svega što se kupi, pranje čaša i lonaca. To su običaji koje su farizeji držali do tančine pak su im ti običaji postali obrasci, pravila svakodnevnog života dok su u isto vrijeme zapustili i kršili Božji zakon. Takav farizejski način razmišljanja uvukao se i među nas – čak smo stvorili i jednu uzrečicu koja kaže: „Kako svi, tako i ja.“ Običaji su postali veći od svih zakona pa makar bili i zli običaji. Taj obrazac koji se čuje: „Tako svi čine“, jest nešto veoma loše za normalnog i pametnog čovjeka.

Zato, mi svoje običaje moramo premišljati u svjetlu Božje riječi. Nije sve dobro što je postalo običaj. Ljudi čine mnoge ludosti za koje nema opravdanja. Zato mi trebamo premišljati svoje ljudske zakone i svoje običaje uspoređujući ih s Božjim zakonima.

Sveti Pavao nas u poslanici opominje: „Budite vršitelji Božje riječi, a ne samo slušatelji.“ A pogotovo nas Isus opominje da očistimo nutrinu svoga srca: „Zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomosti, prijevare, razuzdanosti, zavisti, psovke jesu blato kojim mažemo svoju savjest i svoju nutrinu.“

Ta nas Isusova opomena želi ohrabriti da najprije očistimo svoje srce jer ono što iz srca izlazi to onečišćuje čovjeka.