Sve iz kategorije: Duhovne misli

Ovdje donosimo promišljanja o našoj vjeri.

Tko je za mene Isus Krist?

“Koja je vaša najveća životna želja?” – pitali su jednu bolničarku na tv. programu u SAD. Milijuni gledatelja bili su iznenađeni neočekivanim odgovorom: “Susresti moga Spasitelja Isusa Krista i čuti kako mi govori da sam za vrijeme svoga zemaljskog života obavila za njega jedan dobar posao.”

Iza tih jednostavnih riječi nepoznate sestre skriva se tihi život nesebične službe. Ova sestra vidjela je u svakom bolesniku i patniku Isusa.

Život u službi drugih, zar može biti većih životnih želja i plemenitijega životnog cilja? Što će ti život ako od njega nitko nema koristi?!

Što znači vjerovati u Isusa Krista?

Vjerovati u Isusa Krista znači prihvatiti njega samoga sa svime što on jest, u sebi i za nas. On je Učitelj i donositelj blagovijesti o životu i to vječnome i neprolaznome kojemu je usmjeren naš život.
Živjeti, zauvijek živjeti – to je poruka Kristova i dar Krista uskrsloga! Tako u Kristu ne saznajemo samo tko je Bog, nego i tko je čovjek. On kaže: “Ja sam Put, Istina i Život!” (Iv 14,6) “Ja sam svjetlost svijeta. (Iv 8,12).

Vjerovati u Isusa Krista znači prihvatiti znakove njegove ljubavi i milosti, svete sakramente. Koje je on ustanovio da nam po njima daje udjela u svome božanskome životu i svojoj spasiteljskoj snazi.

Vjerovati u Isusa Krista znači prihvatiti Isusove zahtjeve: Ljubav prema Bogu i prema čovjeku. – 10 Božjih zapovijedi…

Vjerovati u Isusa Krista znači vjerovati u uskrsnuće tijela i život vječni!

Vjerovati u Isusa Krista znači prihvatiti njegov oporučni dar – ljubav i poštovanje prema njegovoj i našoj Majci Djevici Mariji.
Vjerovati znači biti dobro poučen i što bolje obaviješten o Isusu Kristu i o njegovu nauku. To znači i opredjeljivati se stalno za njega, za njegovu osobu i za njegov nauk. Treba živjeti od Krista, s Kristom i za Krista. Krist neka bude sve više poznat! – Krist neka bude sve više priznat! Krist neka bude sve više moljen! – Krist neka bude sve više voljen! Krist neka bude sve više hvaljen! – Krist neka bude sve više slavljen! Krist neka bude sve više nasljedovan! Po Kristu, s Kristom, u Kristu i za Krista! Isuse dobri, ponizno te molim, da te žarko volim!

Živjeti vjeru u Krista

Započni dan s ljubavlju i molitvom! Živi dan u ljubavi, hvali i slavi Isusa! Ispuni dan ljubavlju i pomaži bližnjima! Provedi dan u ljubavi i uvijek čini samo dobro! Završi dan u ljubavi i zahvaljuj Bogu za njih.

To je najsigurniji put k Bogu, sreći i spasenju! Čovjek je najveći, najbogatiji, najslobodniji i najradosniji, Bogu najdraži, najbliži i najsličniji kada prašta i voli, dariva se i pomaže!

Pozvani smo oko sebe širiti dobrotu, jer je Bog dobar. Živimo istinski ljubav, jer je dobri Bog sama ljubav! Tražimo oproštenje i rado opraštajmo, jer Bog je ljubav i samo milosrđe. Budimo mirotvorci, jer je Bog naš istinski mir! Ove stvarnosti: dobrote i ljubavi, radosti i mira, potrebnije su nam od kruha svagdanjega!

Tko živi u potpunoj ovisnosti o Bogu, u blaženom stavu djeteta, iskusit će da Bog divno vodi naše putove. Doživjet će kako Bog rješava sve njegove teškoće i nevolje i zastupa ga u svim prilikama. Isplati se ostaviti sva osiguranja i težiti samo za kraljevstvom Božjim, njegovom pravdom i za tim kako Bogu ugoditi. Takvi će primiti sve što god im je potrebno.

Čudesna moć vjere

Čitanja: Iz 56,1.6-7; Ps 67,2-3.5-6.8; Rim 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28

U Svetom Pismu na mnogo mjesta čitamo kako Bog svoje vjerne stavlja na kušnju – kao da hoće razvidjeti koliko je jaka njihova vjera. Sjetimo se Abrahama, pravednika Starog Zavjeta. Kroz kakve je sve kušnje morao proći. Najprije je morao ostaviti vlastiti dom, svoj grad, Ur Kaldejski, svoj dom i sve što je tamo imao i poći u sasvim nepoznato kamo ga je Bog slao. Onda je tek bila nagrađena njegova vjera – rodio mu se sin Izak. No, i dalje ga Bog kuša i traži od njega najveću žrvtu da žrtvuje svog vlastitog ljubljenog sina Izaka. Abraham je išao iz kušnje u kušnju i sve je izdržao. Takvim teškim kušnjama bilu su podvrgnuti mnogi sveti ljudi – pravednici Starog Zavjeta, kao napr. Mojsije, prorok Ilija, Izaija, Ezekijel, Danijel, Jona, strpljivi Job koga je Bog u više navrata iskušavao pa je izgubio sve imanje, svu svoju djecu, a onda i vlastito zdravlje. Svi su ga napustili pa i vlastita žena i svi prijatelji ali vjeru u Boga nije izgubio pa mu Bog obilno nagrađuje njegovu vjeru. Mnogi Novozavjetni pravednici bili su još više kušani. Sveti Ivan Krstitelj dospio je u zatvor i izgubio glavu. Josip poočim Isusov morao je proći kroz velike kušnje. Apostoli za vrijeme Isusove muke a kasnije kroz vlastito mučeništvo. Gotovi svi sveci bili su iskušavani: Sv. Benedikt. Sv. Augustin, Sv. Ivan od Križa, Mala Terezija, Velika Terezija, Sv. Ivan Vijanej i veliko mnoštvo drugih svetaca i svetica.

Svaka vjerna duša može kao i žena Kanaanka, podnijeti gorka iskušenja u svojoj vjeri, ali mora biti ustrajna kao i žena Kanaanka. Iskušenja su za vjernike korisna. Ako izdrže iskušenja vjera im postaje jače i čvršća. Zlato se kuša u vatri, a pravednik u nevoljama. Koga Bog ljubi, njega i kuša da bi ga mogao nagraditi. Zato su mnogi prijatelji Božji bili teško iskušavani. Ako su pak i u kušnji ostali vjerni, vjera im je, kao i svakome od nas, bila nagrađena i uslišana.

Sveti Bartolomej

”Evo istinskog Izraelca u kojem nema prijevare” (Iv 1,47) – ovo su riječi Isusa kojim započinje prikaz o svetom Bartolomeju, ili pučki: svetom Bartolu. Spada među stupove Crkve i jedan je od dvanaestorice Isusovih apostola čiji se spomendan slavi 24. kolovoza. Njegovo ime kao zaštitnika ponosno nose mnoge Crkve, ali i nemali broj sela ili naselja.

Sv. Bartol apostol spominje se u Matejevu, Markovu i Lukinu evanđelju te u Djelima apostolskim. Njegovo se ime izvodi iz ‘Bar Talmaj’, što znači ‘Talmajev sin’. Odatle njegovo latinizirano ime ‘Bartholomeus’, hrvatski Bartolomej ili pučki Bartol. Nastavi čitati Sveti Bartolomej

Dječje povjerenje je moć. Ono pokreće i srce zemaljskog oca a kamo li ne Božje srce koje je praslika cijelog očinstva i ljubavi. Ljubav će biti najbrže svladana dječjim povjerenjem. Prakticiraj to!

Ne bojte se!

Čitanja: 1Kr 19,9a.11-13a; Ps 85,9ab.10-14; Rim 9,1-5; Mt 14,22-33

Sveto Evanđelje nas izvješćuje o jednoj teškoći i nevolji koja je često prisutna u svijetu plovidbe i ribarenja. U takvu nepriliku su upali apostoli. Udario je protivan vjetar i more se uzburkalo a oni su bili na krhkoj lađici. Još gore je bilo što ni Isus nije bio s njima. Makar su bili iskusni ribari strah pred uzburkanim morem uvijek je bio prisutan. No, u tom času straha i neizvjesnosti Isus se našao uz njih hodajući po vodi. Videći ga viknuli su od straha: “Utvara”. Tada im Isus kaže: “Ne bojte se”. Petar još sumnja i pita: “Ako si to doista ti, Gospodine, reci da i ja mogu, hodajuć po vodi, doći do tebe”. Isus mu jednostavno odgovara: Dođi! Hodajući po vodi uhvatio ga je strah i sumnja i počeo je tonuti. Zato viče Isusu: “Gospodine, spasi me!”. Isus ga tada uhvati za ruku i stavi u lađicu, ali ga je ipak ukorio: “Zašto si posumnjao?” Nastavi čitati Ne bojte se!

Uznesenje BD Marije na Nebo

Na današnji blagdan cijela Crkva, razasuta po svim kontinentima svijeta, među svim narodima i svim jezicima, okreče svoje oči i promatra dvije stvari: s jedne strane Blaženu Djevicu Mariju u njezinoj neizmjerno uzvišenoj slavi na nebu u društvu Presvetog Trojstva i nepreglednog mnoštva svetaca i svetica. S druge strane Crkva promatra i samu sebe na ovom zemaljskom putovanju prema istoj slavi koja ju u budućnosti čeka. Zato se Crkva uspoređuje s Marijom i zove ju Majka Crkve, slika Crkve, suotkupiteljica i suspasiteljica Crkve a nadasve zagovornica svete Isusove Crkve. Mariju zovemo slika Crkve jer što je Bog učinio s Marijom to isto čini sa svojom Crkvom. Zato Crkva s pravom očekuje sve ono što je Bog Mariji učinio. Marija je i Majka Crkve jer se Crkva s pravom nada i očekuje da će njezina sudbina biti uvijek pod budnim okom Marijinim. Ona je suspasiteljica jer je zajedno s Isusom učinila sve za spasenje i otkupljenje ljudskog roda. Marija je i zagovornica Crkve. Ona sigurno želi da cijela Crkva dođe u istu slavu gdje je ona sada – u nebu. Nastavi čitati Uznesenje BD Marije na Nebo

Bog je ljubav. Tko ljubi mora biti kod onih koje on ljubi, naročito kada su u nevolji. Zato nam Bog ljubavi kaže: “Gospodine boravi kod svojeg naroda od sada i do vijeka” (Ps 125). On je tu kada je nevolja najveća i kada izbije snažna kao vatra rata. Tada nas on okružuje kao brda koja nas sakrivaju od straha koji se pojavljuje sa svih strana. On, Svemogući, može to učiniti.

Preobraženje Gospodinovo

Čitanja: Dn 7,9-10.13-14 ; Ps 97,1-2.5-6.9; 2 Pt 1,16-19; Mt 17,1-9

U čemu su manipulatori najbolji? U tome da nam nametnu svoje mišljenje i pri tome nas uvjere da smo sami do toga došli. Uvjereni smo da živimo u vremenu kada je sloboda mišljenja i izražavanja zajamčena, a u isto vrijeme svoje mišljenje temeljimo na osnovu ‘provjerenih’, ‘znanstveno dokazanih’ i ‘sigurnih’ informacija koje nam nude mediji i reklame. Kako god bilo, mi i nesvjesno slijedimo one za koje mislimo da znaju bolje od nas i ne sluteći kolika je u tome smislu velika uloga sredstava javnog priopćavanja. Evanđelja nam opisuju događaj kada se Isus pred trojicom svojih učenika na jednom brdu preobrazio tako da je zasjao nebeskim sjajem. I onda su učenici čuli glas s nebesa: „Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!“ Nastavi čitati Preobraženje Gospodinovo

Sveti Lovro, đakon

Sveti Lovro Rimski rođen je oko 225. godine u Španjolskoj, a kasnije je stigao u Rim. Bio je učenik pape Siksta II., koji ga je unatoč mladoj dobi, uvrstio među sedmoricu rimskih đakona te ga postavio za protođakona.

Iskazavši mu veliko povjerenje, obratio mu se ovim riječima: ‘Mene Gospodin štedi jer sam slab starac, no tebi je odredio slavnu pobjedu.’

Nakon tih utješnih i ohrabrujućih riječi, rekao je đakonu Lovri neka povjereno crkveno blago podijeli siromasima. On je poslušao i pošao u ubožnicu za siromahe i sve im podijelio. Nastavi čitati Sveti Lovro, đakon

Tražiti Božje lice

Isus je bio svjestan da nama ljudima nije lako promatrati lice Božje, pa je zato došao među nas i uzeo lice ljudsko, lice Sina Čovječjega, kako bismo mi ljudi u njemu prepoznali Sina Božjega, odraz slave i otisak bića Očeva, te kako bismo kroz njegovu utjelovljenju prisutnost, zahvaljujući ljudskoj naravi mogli promatrati onu vječnu, nestvorenu, slavnu. Zato svojim preobraženjem nije otklonio niti one naše ljudske načine na koje dolazimo do spoznaja o Bogu i do promatranja Božjega lica. To znamo po tome što se u njegovoj slavi prilikom preobraženja na brdu pojaviše Mojsije i Ilija. Upravo njih dvojica predstavljaju dva najuzvišenija ljudska puta kojima se otkriva pokoji komadić lica Božjega i njegove slave i moći. Jer onaj tko razmatra Božji Zakon i daje se poučiti iskustvom proroka, doista prima Božje očitovanje, bez obzira što je to u manjoj mjeri nego ono izravno promatranje lice Božjega. No tko ozbiljno doživljava Božji Zakon i Proroke, dolazi k Isusu, te s vremenom otkriva u Isusu puninu svega čemu su ga učili Zakon i Proroci, to jest Mojsije i Ilija.

Bog nije ispunio najdraže želje tvog srca? Mučiš se jer ti čežnja za tim oduzima mir. Ali, postoji jedan put za pomoć, kaži: Oče moj, ono što mi ti ne daješ, ne želim ni imati. Samo ono što si mi ti odredio, želim i ja. U takovoj predanoj volji leži moć, a tvoje patnje će nestati. Srce koje počiva u Božjoj volji bi će ispunjeno mirom i utjehom.

Prave vrijednosti

Čitanja: 1Kr 3,5.7-12; Ps 119; Rim 8,28-30; Mt 13,44-52

Dvije usporedbe kazuje Isus da bi nam pokazao kako postupa mudar i pametan čovjek koji ima pred sobom mnoštvo vrijednosti ali nije time zadovoljan nego traži nešto najvrednije što nadvisuje sve ostale vrijednosti. Pametan čovjek sve ono mnoštvo kojekakvih blaga prodaje, odriče ga se samo da se domogne onog najvrednijeg kojega je pronašao. Čovjek koji je uspio pronaći Kraljevstvo Božje, pronašao je najveću vrijednost. Sve drugo, naime, prolazi i nije ga moguće zadržati, a Kraljevstvo Božje pripada mudrima, koji su spremni zadržati uz sve teškoće. Kako kaže Isus, “prodati sve što imaju i kupiti ono najveće blago koje su pronašli”. Druga je usporedba o mudrom trgovcu koji je tražio najveći biser. Kad ga je našao postupa mudro pa sve svoje male bisere prodaje samo da bi kupio ovaj najveći. Ove Isusove riječi trebale bi nas probuditi, osvijestiti i opametiti. Trebale bi nam dati Božje mudrosti da ne potratimo život uludo za male bezvrijedne stvari. Pripovijeda jedna pričica kako je jedan ribar prevozio nekog filozofa preko rijeke. Filozof ga je počeo ispitivati: “Znaš li ti nešto o zvijezdama koje sjaju na nebu i koja je njihova uloga?” Ribar rekne: “Ne znam što one rade. Znam samo da su lijepe i da svijetle po Božjoj volji”. Kaže mu filozof: “Kad to ne znaš uludo si potrošio četvrtinu svoga života”. Filozof ponovo postavi ribaru pitanje: “Poznaješ li povijest kraljeva i kraljica?” Ribar odgovori: “Zašto bih ja to trebao znati?” “Ako to neznaš izgubio si polovicu svoga života” Zatim filozof ponovo: “Poznaješ Božju bit. Kakav je Bog u sebi?” “Ne, ne znam. Znam samo da će Bog na koncu zlo kazniti, a dobro nagraditi”. Filozof ponovo reče ribaru: “Zbilja si neznalica. Ako to ne znaš, izgubio si uludo tri četvrtine života”. Uto se čamac izvrne, a filozof stane zapomagati. Ribar mu vikne: “Znaš plivati?” “Ne znam”, vikne filozof. “Ako to ne znaš izgubio si cijeli svoj život”, vikne ribar.

Jesam li sretan?

Jesam li sretan? Ako nisam sretan čovjek, zašto nisam sretan? Veliki i sveti biskup iz Hipona, Augustin, napisa: „Za sebe si nas stvorio o Gospode, i nemirno je srce naše dok se u tebi ne smiri.“ Nedavni hit/uspješnica ima divan stih koji glasi: „Za mene je sreća…“ i onda nabraja stvari i stvarnosti koje čovjeka čine sretnim. Što je za tebe sreća i blaženstvo, kršćanine?!

Ako želiš biti sretan jedan dan, onda se najedi i popij.

Ako želiš biti sretan tjedan dana, onda kupi novu košulju ili majicu.

Ako želiš biti sretan mjesec dana, onda kupi novo odijelo ili haljinu.

Ako želiš biti sretan godinu i više dana, onda nabavi novi auto.

Ako želiš biti sretan desetak godina i više, onda izgradi veliku kuću ili kupi veliki stan.

Ako želiš biti sretan cijeli život i cijelu vječnost… što onda činiti?!

Je li Bog jedina i istinska sreća za mene vjernika? Za mene je sreća… Bog moj! Nastavi čitati Jesam li sretan?

Za razmisliti

Ovo je vrijeme visokih zgrada i niskih karaktera.

Ovo je vrijeme širokih autocesta i uskih gledišta.

Ovo je vrijeme kad trošimo puno, a imamo malo, kupujemo puno i uživamo još manje.

Ovo je vrijeme velikih kuća, ali i malih obitelji.

Ovo je vrijeme visokih akademskih titula, ali manje razboritosti, više znanja, a manje mudrosti.

Ovo je vrijeme stručnjaka, ali i više problema, više medicine, a manje zdravlja.

Ovo je vrijeme kad smo povećali bogatstva, ali umanjili vrjednote

Ovo je vrijeme kad smo naučili kako zaraditi za život, ali ne i kako živjeti život, dodali smo godine životu, ali ne i život godinama.

Ovo je vrijeme kad smo otišli i do Mjeseca, ali ne možemo otići do prvog susjeda, osvojili smo prostranstva svemira, ali ne i naših duša.

Ovo je vrijeme kad čistimo prirodu i zrak, ali onečišćujemo dušu.

Ovo je vrijeme kad smo razbili atom, ali ne i naše predrasude.

Imamo veće plaće i zaradu, ali manju etiku i moral.

Ovo je vrijeme visokih ljudi i niskih karaktera.

Ovo je vrijeme dviju plaća, ali i više razvoda brakova, uređenih kuća i razorenih obitelji.

Ovo je vrijeme kad je sve na izlogu, a ništa u skladištu.

Ovo je vrijeme kad se govori o svjetskom miru, ali u kućama se vode ratovi.

Ovo je vrijeme kad govorimo puno, ljubimo rijetko i mrzimo često.

Kaži Bogu, svom Ocu: Zahvaljujem ti da ne moram računati samo sa dobivanjem novca, darovima ili ljudskim mogućnostima, nego s tvojom moćnom stvarajućom rukom. Ti zapovijedaš i što nedostaje, odjednom je tu. Zahvaljujmo u vjeri za to i iskusit ćemo pomoć.

Božja žetva

Čitanja: Mudr 12,13.16-19; Ps 86; Rim 8,26-27; Mt 13,24-43

Bog uvijek sije samo dobro. Govore prve stranice Svetog Pisma. Mnogi se pitaju zašto Bog ne uništi zlo i iskorijeni zle ljude? Bog tako ne može postupati. Kad bi Bog tako učinio, učinio bi to protiv svoje odluke jer je On sam htio stvoriti čovjeka kao sasvim slobodno biće. To je bila Božja odluka. Kako bi onda Bog mogao raditi protiv svoje odluke. Zato Bog poštuje svoju odluku i ljudsku slobodu. Svaki čovjek ima dosta vremena da raste i da donese plod dobra ili plodove zla. Svako se stablo najbolje prepoznaje po plodovima. Svaki se čovjek sam mora odlučiti kakvim će plodovima roditi. Bog svakome ostavlja dosta vremena i dosta šansi da se sam odluči. No, Bog čeka vrijeme žetve. Bog čeka onaj čas kad će se konačno morati odijeliti zlo od dobra. To će biti zadnja Božja pravda. Svaki čovjek lako prepoznaje u sebi što je vrijedno Kraljevstva Božjega, a što je vrijedno vječne osude u paklu. Sudbina je naša u našim rukama, a sud i pravda su u Božjim rukama. Zašto je Isus pripovijedao ovu prispodobu? Očito da je Isus želio da mi sami sebi presudimo i sebe spoznamo – da sami sebe smjestimo ili među pšenicu ili među pljevu – da sami sebe vidimo gdje i kako rastemo – je li kao plemenita pšenica ili kao korov. Htio je Isus da mi budemo upoznati i s konačnicom. Sigurno je da ne ćemo moći pobjeći Božjoj presudi. Kao što pšenica i kukolj moraju doživjeti žetvu i tada će svaki od nas naći svoje mjesto kad žeteoci počnu skupljati plodove njive. Tako će biti i na koncu svijeta. Anđeli će požnjeti ovaj svijet. Anđeli će tada pravednike, tj. Božju pšenicu smjestiti u Božje žitnice u nebo, u Božje Kraljevstvo kad sve njive ovoga svijeta, svi ljudi ovoga svijeta budu požnjeveni i kad njiva bude očišćena. Tada će konačno zasjati Božja pravda, tada će konačno biti podijeljene plaće za svaki ljudski život. Važno je, dakle, na vrijeme uočiti svoje mjesto pred Bogom.

Pšenica i kukolj

U ova ljetno vrijeme u bogoslužju često slušamo Isusove prispodobe o sjetvi, žetvi, obradi zemlje i uzgoju voća. Tako Isus govori o tome kako je neki čovjek na svojoj njivi posijao pšenicu, a onda je njegov neprijatelj na toj istoj njivi posijao i kukolj, korov. U svojoj revnosti sluge toga čovjeka predlažu gospodaru da odu i počupaju kukolj. Međutim, gospodar veli: „Ne! Da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njime i pšenicu. Pustite nek oboje raste do žetve.“

Zanimljiva je revnost i briga slugu iz Isusove prispodobe. Oni bi odmah napravili reda. Otišli bi u polje i počupali mrski i štetni kukolj. Ako treba, oni bi i po nekoliko puta plijevili dok se zlo ne iskorijeni. Ognjem i mačem. Nemilosrdno. Međutim, što bi se dogodilo da im je gospodar to dopustio? Pšenica je gusto posijana. Ako čovjek uđe u polje, ne može, a da na pogazi i pšenicu i kukolj. Ako čupa kukolj, ne može, a da nehotice ne počupa i pšenicu. Zatirući zlo, gazimo i dobro. Nastavi čitati Pšenica i kukolj

Bog je ljubav. Karakteristika ljubavi je vjernost. On te ne će nikada ostaviti, nikada razočarati. Vodit će te do kraja i provesti. Ali, on traži tvoju ljubav. On te moli: Ako me ne razumiješ kada prolaziš putovima patnje, onda imaj povjerenja u mene. Tvoja vjernost bit će znak tvoje ljubavi.

Božje sjeme

Čitanja: Iz 55,10-11; Ps 65,10-14; Rim 8,18-23; Mt 13,1-23

Isus je jasno rekao da dobro sjeme donese samo onda plod ako padne na dobro tlo. To znači da je Božja riječ plodonosna samo onda ako padne u dobro i spremno ljudsko srce. Koliko smo puta slušali Božju riječ koja je došla k nama u naše srce preko slušanja, preko tumačenja, preko propovijedi, preko čitanja Biblije i pobožnih knjiga, možda preko opomene prijatelja. Je li se je primila i ukorijenila u našem srcu? Ako nije – tko je kriv? Bog je sigurno bacio dobro sjeme, a mi smo možda imali tvrdo, suho, trnjem požuda i strasti, trnjem želja za užicima, trnjem želja za imetkom, trnjem želje za slavom i mnogim zemaljskim brigama zatrpano srce pa je Božja riječ ostala bez ploda. Propovijeda jedna zgoda iz života sv. Augustina. Bio je veoma učen i bez vjere i Božja riječ nije mogla prodrijeti u njegovo srce. No, njegova je majka Monika dvadeset godina molila za obraćenje svoga sina. Jednom zgodom prolazio je on pokraj milanske katedrale. Kad je ušao u katedralu sv. biskup Ambrozije je baš govorio o obraćenju. Čim je zapazio Augustina povikne iz propovjedaonice: “Ako su mogli ovi i ove, zašto ne bi ti, Augustine”? Nato je Augustin izašao iz katedrale ali neprekidno su mu u ušima zvonile riječi sv. biskupa Ambrozija: “Ako su mogli…. zašto ne bi ti Augustine?” Ova je riječ Božja bila snažna i pala je u tom momentu na plodno tlo u raspoloženo srce i Augustin se obratio i postao biskup i veliki svetac. Božja riječ ne može ostati bez ploda, čitali smo to u prvom čitanju. Kad padne snijeg ili kiša na zemlju, ne vraća se više dok zemlju ne natopi i oplodi. Riječ Božja je kao kiša u ljudsko srce. Ona mora oploditi ljudsko srce. Ne smije se vratiti bez ploda. Jedino mi možemo biti odgovorni ako nismo svoje srce otvorili Božjoj riječi. Potrudimo se da Božja riječ dospije kao plodonosna kiša u naše srce. Neka je Bog posije sjeme i dade da uzraste i višestrukim plodom urodi.

Sveta Marija Magdalena

Sveta Marija Magdalena jest sjajan primjer i putokaz čovjekovog djelovanja da se oslobodi grijeha. Ona se bila posve sprijateljila s grijehom. Kao prijateljica grijeha nije bila a niti je mogla biti sretna. Onda je čula za Isusa koji čini čudesa i koji grijeha oprašta. Pristupila je k njemu samo s jednom nakanom i željom da Isusa zamoli da je grijeha oslobodi. Sveti evanđelista Marko spominje Mariju iz Magdale iz koje je Isus istjerao sedam zlih duhova. Od tog časa ona je postala velika obraćenica i velika pokornica i vjerna sljedbenica Isusova. Stajala je pod križem s Marijom majkom Isusovom dok je Isus umirao na križu. Treći je dan poslije Isusove smrti još s dvije žene pošla na Isusov grob da mu tijelo pomažu pomašću. Tu je na grobu doživjela susret s Gospodinom i postala prva vjesnica Isusova uskrsnuća. Ona je uspjela učiniti veoma važan i spasonosni korak u svom životu. Od zla i grijeha u kojem je bila nesretna obratila se Isusovom pomoću na novi život. U našem narodu veoma je štovana svetica. Ima mnogo crkava, kapela, oltara, kipova i slika posvećenih pokornici svetoj Mariji Magdaleni. Mnoge župe, gradovi i opčine izabrali su je za svoju nebesku zaštitnicu a mnogo je žena koje nose njezini svetačko ime Magdalena. Nastavi čitati Sveta Marija Magdalena

Često mislimo da smo sami i napušteni. Ipak, u zabludi smo ako tako razmišljamo: Očinske oči gledaju bez prestanka na nas. On vidi u naše srce. On razumije svaki osjećaj i svaku pomisao, svaku kušnju i svaku bol. On nas gleda u neizrecivo sažaljevajućoj ljubavi. On čeka na nas. On čeka na to da uhvatimo njegov pogled i da dopustimo da nas njegove oči prate, tješe, pomažu i ljube. Učini – dopusti to!

Učite od mene

Čitanja: Zah 9,9-10; Rim 8,9.11-13; Mt 11,25-30

Što danas vlada svijetom? Kakve sile? Kakva filozofija? Kakve misli? Želimo li odgovoriti na to pitanje moramo se okrenuti oko seb i gledati. Što ćemo vidjeti? Opazit ćemo najprije sebičnost. To je prvi i najveći motiv koji tjera ljude po ovom svijetu. Vidjeti samo sebe, a ne vidjeti drugoga postala je moda našega vremena. Drugo što ćemo primijetiti na ovom svijetu je gramzljivost. Ljudi su nezasitni. I onda kad sve imaju nikad im nije dosta. Odmah iza toga opazili bismo oholost, umišljenost, škrtost… Sve to vlada čovjekom i svijetom.

Čitajući današnje Evanđelje, lako ćemo opaziti da se Bog objavljuje, da Bog progovara, da Boga čuju, drže njegove zakone i zapovijedi, da od Boga traže riječi utjehe, da od Boga traže savjeta, da od Boga traže pomoć i zaštitu samo ljudi koje Isus zove “maleni”. To su ljudi koji pred Bogom stoje ponizno, koji Boga poznaju i priznaju za svoga gospodara. Takovi ljudi slijede Isusa i uče od njega svaku krotkost, bogoljubnosti i pobožnosti. Njima Isus objavljuje Oca nebeskoga. Isus jasno kaže: “Dođite k meni svi vi izmoreni, svi vi opterećeni i ja ću vas odmoriti”. Isus i dalje nastavlja: “Od mene učite jer sam krotka i ponizna srca. Ako tako činite naći ćete mir i spokoj u svojim srcima”. Taj mir i spokoj nestao je iz srdaca današnjih ljudi pa su zato nesretni. Često se događa da postanu toliko nesretni da podignu ruku na sebe i uzimaju si vlastiti život. Čovjek pravednik nalazi mir i spokoj i onda kad se očaj javlja u njegovoj duši. Takav čovjek može svladati sve teškoće i tjelesne i duševne. Nije se nikada čulo da se pobožan čovjek ubio, da je samoubojstvo učinio. Nije ta pojava poznata među vjernicima pa makar bili siromašni i bolesni i pritisnuti bilo kakvim zlom. Isus nam se stavlja kao uzor krotkosti i poniznosti. On nas uči da svakodnevno nosimo svoj križ i idemo za njim. Tada ćemo unatoč težine i teškoće života naći mir i spokoj u svojim dušama. To nam samo on može dati.

Sveti Benedikt – zaštitnik Europe

Slavimo zaštitnika Europe sv. Benedikta. Iako se blagdan stoljećima slavio na dan njegove smrti 21. ožujka 547. godine, premješten je na današnji dan, jer se u korizmeno vrijeme nije mogao dolično slaviti. Grob mu se nalazi u crkvi slavne opatije Monte Cassino, gradiću koji će zaobići tek rijetki posjetitelji Italije. U ikonografiji se sv. Benedikta obično prikazuje kao opata sa štapom i knjigom svojih pravila u ruci, a kraj njega stoji gavran. Sv. Benedikt je otac zapadnoga redovništva, osnivač benediktinskoga reda i jedan od najvećih velikana zapadnoga redovništva, zapadnoeuropske kršćanske kulture uopće. Bio je to čovjek uistinu blagoslovljen, kako i njegovo ime kaže, i to nebeskim darovima i ljudskim kvalitetama koje je znao oplemeniti Bogu na slavu i dobro brata čovjeka. Nastavi čitati Sveti Benedikt – zaštitnik Europe

Bog treba ljude koji su neprestano u molitvi, koji se na daju odvratiti kao ni kananejska žena. On čeka na ljude koji najprije umjesto kruha dobiju kamen i Boga drže za riječ: “Koji od vas, ako moli Oca za kruh, da će mu kamen?” (Lk 11, 11). Ne postoji takav otac – ili on nije pravi otac. “Dakle, ne možeš mi dati kamen na moje molbe!” kaži nebeskom Ocu. Na takvu poniznu molitvu, Bog će kamen koji si primio, pretvoriti u kruh, jer on drži obećanje koje je dao u svojoj riječi onima koji u to vjeruju.

Put k Bogu

Čitanja: Dj 6, 1-7; Ps 33, 1-2.4-5.18-19; 1 Pt 2, 4-9; Iv 14, 1-12

Zanimljivo je kako su stari poganski Grci, koji su u svojoj religiji imali mnoštvo bogova kojima su iskazivali štovanje, a u strahu da nekoga od njih nisu zaboravili, podigli u Ateni žrtvenik na kome su napisali “nepoznatom bogu”. Na tu vjeru, u nepoznatog boga, nadovezao je Pavao svoju propovijed i rekao: “Kojega vi nepoznatoga štujete, ja sam vam došao navijestiti.” Tada je Pavao počeo propovijedati Krista Raspetoga i Uskrsnuloga u kome se svaki čovjek može spasiti. Sve religije svijeta ujedinjuju se u jednom jedinom putu koji je Krist i koji je za sebe rekao: “Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Bogu osim po meni.”

Hoće li netko Boga upoznati, ne može drugačije nego preko Isusa Krista. Hoće li tko k Bogu doći, nema drugog puta, nego po Isusu Kristu. Hoće li netko istinu naći, može je naći samo u Isusu Kristu. Hoće li netko život, može ga naći jedino u Isusu Kristu. Isusova riječ u današnjem evanđelju jest jedini i pravi oslonac života svakog vjernika. Isus Krist priprema vječni stan kod Oca svakom čovjeku. On je jedini koji osigurava našu budućnost i naš vječni život i nigdje drugdje, nego ondje gdje je i On. Isus nas želi dovesti u svoj dom, dom svog nebeskog Oca. Nastavi čitati Put k Bogu

Veliko u Božjim očima

Čitanja: 2 Kr 4,8-11.14-16a; Ps 89; Rim 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42

Možda smo u svojoj prvoj mladosti maštali kako ćemo ostvariti neki posebno veliki cilj, međutim, život redovito pred nas stavlja naizgled prozaične stvari: treba oprati posuđe, pomoći djetetu da zaveže vezice na cipelama, čekati u redu na blagajni…

Evo, i Isus maksimalno pojednostavljuje stvar. Evo što on traži od svojih učenika: „Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća“. Međutim, kada bolje pogledamo male stvari zapravo i nisu male. Za skladan i miran život u obitelji potrebno je svakodnevno činiti kućanske poslove… Nadalje, ono što je meni sitnica, nekome je važno. Evo, djetetu je velika stvar naučiti vezati vezice na cipelama. A da bi čovjek činio takve „male“ stvari, potrebno je imati oko i srce. Oko, da čovjek zapazi potrebu drugoga i prije nego bude zamoljen. Potrebno je onda imati i srce – ljubav i razumijevanje. Tako ćemo onda otvoriti vrata onome tko ima pune ruke vrećica, jednako ćemo tako često upitati u kući ili u gostima: „Mogu li što pomoći?“ i prionuti uz obične kućanske poslove. Djeca će se tako učiti pospremati za sobom, biti uljudna prema starijima. „Mala“ a ipak velika stvar bit će nazvati djeda i baku, obradovati ih kakvom sitnicom ili lijepom gestom. „Čaša hladne vode“ može biti strpljiva i lijepa riječ u kući i u susjedstvu, može biti praštanje puno razumijevanja. Maleni dar – ako je iskren i od srca – čestita će čovjeka obradovati više neko skupocjeni nakit. Jer, dar, usluga i pomoć izraz su poštovanja i ljubavi. Maleni dar o kojem Isus govori zapravo je naše uljudno ponašanje – ako je od srca… Tko to čini učinit će – bude ili prilike – i ono veliko. Tko ne čini male stvari, neće znati činiti ni velike. Upravo tako veli i Isus: „Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran.”

Sveti Toma apostol

Toma apostol je rođen u židovskoj obitelji, nepoznatog datuma i godine. Isus ga je pozvao za jednoga od dvanaestorice apostola. Bio je privržen Kristu, ali nestrpljiv i nagao. Na Posljednjoj večeri Toma je, na Kristove riječi da ide pripraviti im mjesto i da znaju put kojim im je ići, odgovorio da ne razumije njegove riječi, na što je Isus odgovorio predivnom rečenicom: “Ja sam Put, Istina i Život”.

Toma nije bio prisutan kod Isusovog prvog ukazanja nakon uskrsnuća, stoga i nije povjerovao apostolima kad su mu rekli da su vidjeli Gospodina. Ova njegova sumnjičavost pribavila mu je nadimak “nevjerni Toma”. Toma je tom prilikom rekao da neće povjerovati u uskrsnuće dok sam ne vidi Isusa i stavi svoje ruke u Njegove rane. Nakon osam dana, kod Isusovog drugog ukazanja, bio je prisutan i Toma. Isus ga je tom prilikom blago prekorio zbog nevjere i pokazao mu rane od čavala na svome tijelu. Toma, konačno uvjeren, javno je iskazao svoju vjeru u Uskrsnuće riječima: “Gospodin moj i Bog moj!” Nastavi čitati Sveti Toma apostol