Arhiva kategorije: Duhovne misli

Ovdje donosimo promišljanja o našoj vjeri.

Sveti Joakim i Ana

Iako Sveto pismo nigdje ne spominje roditelje Blažene Djevice Marije, crkvena predaja ih pozna poimence, i to kao svetog Joakima i svetu Anu, a svjedočanstva o njima prije svega crpimo iz apokrifnog spisa iz 2. st. poznatog kao Jakovljevo protoevanđelje.

Apokrifi su pobožni spisi iz vremena prve Crkve koji imaju svoju vrijednost, ali valja istaknuti kako oni nisu uvijek vjerodostojni s obzirom na povijesne podatke. Obično zato u njima pronalazimo one sadržaje kojih nema u Svetom pismu, ili im se ondje pridaje malo prostora, a posebno u tom smislu svoje mjesto imaju teme vezane uz Isusovo djetinjstvo i mladenaštvo, ali i mnoge druge. U tom smislu, najstariji poznati spis koji spominje Marijine roditelje – Jakovljevo protoevanđelje – potječe dosta godina nakon njihove smrti i smrti ostalih očevidaca Isusova vazmenog otajstva, a po svom sadržaju neodoljivo podsjeća na starozavjetni tekst o majci proroka Samuela (koja se također zvala Ana), pa se pitamo koliko se u njemu treba iščitavati povijesna zbilja, a koliko literarna fikcija. Nastavi čitati Sveti Joakim i Ana

Tko stoji u patnji, nevolji, napasti i nesreći grijeha, najprije će naći utočište kod Božjeg srca. Dijete puno suza, pripada u naručje oca. Ono mu stoji široko otvoreno.

Pastiri Dobrog Pastira

Čitanja: Jr 23,1-6; Ps 23,1-6; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34

Bog po Jeremiji izriče proročanstvo kako će se sam Bog pobrinuti za svoj narod. Najvažnije Božje obećanje jest da će mu podići pastira, a taj vođa će biti iz Davidova roda, bit će mudar, činit će pravo i pravicu. On će biti Spasitelj. Evanđelje jasno naviješta tko je taj Pastir, ali i tko su novi pastiri koje on šalje narodu. Slušali smo kako je Isus poslao svoje učenike dva po dva da propovijedajući i liječeći skupe ostatak Izraelov. Vratili su se i izvijestili Isusa što su radili. Isus ih upućuje na odmor: “Otpočinite malo!” No, kaže sveti evanđelista, mnoštvo je doznalo pa su ih pretekli i prvi došli onamo kamo su oni išli. Očito je narod bio željan riječi utjehe, riječi vodstva. Isus ih je gledao i sažalio se nad tim narodom kojemu su ispraznili dušu. Zato Isus odustaje od počinka i stane ih poučavati. Nastavi čitati Pastiri Dobrog Pastira

Sveta Marija Magdalena

Uvid u život Marije Magdalene pruža nam evanđelist sveti Luka. On o njoj piše: „Isusa su pratila Dvanaestorica i neke žene što ih je izliječio od zlih duhova i bolesti: Marija, zvana Magdalena, iz koje bijaše izišlo sedam zlih duhova…” (Lk 8,2). Magdala je selo na Genezaretskom jezeru. Marija Magdalena je bila ženstveno biće, duboko u duši izmu­čeno, rastrgano, nemirno. Od njezinih nutarnjih muka oslobodio ju je Isus. Zauzvrat ona je počela kreposno živjeti i nije vaše napuštala svoga Spasitelja. On je bio njezino uporište, središte čitavoga njezina života. Snagom Gospodinovom ona je postala nova osoba. Kad je Isus bio osuđen na smrt, bila je zbunjena. Činilo joj se kao će odjednom biti zbrisani svi događaji prošlosti. „Sile zla” činile su se jače od svega ostalog. Te sile su joj prijetile kako će je uništiti.

Evanđelist Ivan donosi kako je Marija u noći „u prvi dan tjedna” (Iv 20,1), od subote na nedjelju, krenula prema grobu Isusovu. Grob je našla prazan. Posljednje Isusovo počivalište čini se bilo je obeščašćeno, opljačkano. Briznula je u plač. Nisu to bile suze koje oslobađaju na­gomilanu bol nego suze s kojima nastaje još veći jaz, bezdan, suze iza kojih se ne treba ničemu više nadati. Nastavi čitati Sveta Marija Magdalena

Bog je Otac ljubavi. Oznaka ljubavi je da se brine za druge. Zato prepusti Ocu sve svoje brige. Ne brini i ne planiraj unaprijed. Ionako ne možeš kao dijete ništa pravog učiniti. Prepusti planove tvojem Ocu. On je mudar, svemoguć, sveznajuć. On očekuje od tebe samo jedno, da se brineš za svoj dnevni posao, a daljnje putove prepustiš Božjem planu. Njegov savjet je savršen, on će ga slavno izvršiti.

Poslani

Čitanja: Am 7,12-15; Ps 85,9ab.10-14; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13

Svi koji su ikada širili Isusovu riječ ili Evanđelje bili su u svijetu prepoznatljivi jer se nisu oslanjali na nikakvu ljudsku instituciju ili neku ljudsku vlast. Nisu se oslanjali na bogatstvo, a niti na znanje. Nisu se oslanjali na nikakvu silu koja ima svoje izvorište ovdje na zemlji. Uvijek su dolazili kao siromasi ali bogati Božjom riječju. Nisu baš uvijek bili dobro primljeni. Bili su mnogo puta i otjerani ali nisu za sobom ostavljali mržnju niti osvetu.

Mi, novozavjetni Isusovi, vjernici svi nosimo poslanje. Svi smo poslani. Svi smo proroci i proročki narod. Nije Isus nikome od nas napisao neku posebnu preporuku samo nas je poslao davši nam u ruke Evanđelje kao jedinu nepobjedivu silu i kao jedinu preporuku za našu proročku službu. Nastavi čitati Poslani

Postoji netko tko pozna naše brige. On zna sve misli koje nas muče. On zna kako su bolne brige, i zato nam želi pomoći. Obećaje nam, da će preuzeti sve naše brige. Ima li nešto bolje? Dakle, on želi otkloniti ono što nas muči. On želi utrti put, tako gdje ga mi uopće više ne vidimo. On želi promijeniti okolnosti koje nas opterećuju. On nam želi poslati pomoć. Zato prepusti njemu brigu, zahvali mu, što je on preuzeo u svoje ruke tvoju nevolju i jer će ti pomoći. Tada će u tvom srcu zavladati potpuni mir.

Gospa Karmelska ili Škapularska – što je škapular?

Škapular predstavlja nastojanje da se nasljeduje Isusa Krista poput Marije, savršene učenice Kristove. Pučka pobožnost Gospi Karmelskoj nastala je na temelju viđenja sv. Šimuna Stocka, trećega po redu generala karmelićanskog reda. Šimunu se ukazala Blažena Djevica Marija. Tom prigodom dala mu je škapular i obećanje da će svatko tko ga bude nosio i s njime umre biti pošteđen muka u paklu.

Škapular je dio gornje odjeće što ju nose redovnici: benediktinci, cisterciti, premonstrati i karmelićani. Simbolički škapular, načinjen od komadića platna, nosi i pobožni puk, kao znak sudjelovanja u povlasticama i zaslugama pojedinoga reda. Najpoznatiji od tih škapulara jest karmelski kojega nose kao zalog zaštite Majke Božje. “Subotnju povlasticu” potvrdio je papa Ivan XXII. 1322. Gospa je obećala da će nositelje njezina škapulara, koji budu savjesno izvršavali obveze koje proistječu iz prihvaćanja škapulara, prve subote nakon smrti izbaviti iz čistilišta. Nastavi čitati Gospa Karmelska ili Škapularska – što je škapular?

Isusov put kroz život

Čitanja: Ez 2,2-5;
Ps 123,1-4;
2Kor 12,7-10;
Mk 6,1-6

Poznato je da mnogi ljudi često ističu pravila ponašanja. Ne ponašaju se svi ljudi jednako. Već u staro doba prije kršćanske ere stari su latini govorili kao poslovicu: “Si Romae sis, sicuti Romani”. (Ako si u Rimu vladaj se kao Rimljani).” Kod nas postoji druga poslovica: “U kakvo kolo dođeš, onako pleši.” Očito da postoje pravila ponašanje i svaka grupacija ljudi ima svoje pravilo ma razlikovali se oni po bilo čemu. Svaka se jedinka te grupacije prilagodi svojoj grupaciji sa željom da ostane u toj grupaciji. S druge pak strane ni jedna grupacija ne trpi istupanje svojih pojedinaca od njezina pravila ponašanja. Ako pak pojedinac to prekrši odmah nastupa kritika sa strane grupacije.

Pogledajmo to na Isusovom primjeru. Došao je među svoje susjede u Nazaretu. Već su čuli – i tu je načinio nekoliko čudesa a pogotovo ih je prenerazio kad je počeo učiti u sinagogi. Oni su ga smatrali sličnim sebi i ravnim sebi a eno on sada odskače od njih. Odmah kritiziraju: “Odakle mu to? Zar nije on kao mi? Nije li mu otac drvodjelja i nije li mu majka Marija i nije li mu rodbina među nama?” Nisu ga prihvatili takvoga kakav je bio. Nije, po njihovu mišljenju, smio biti ni bolji ni gori od njih. Nastavi čitati Isusov put kroz život

Sveti Benedikt, opat

Svetog Benedikta nazivamo ocem zapadnog monaštva, jer je uveo redovnički oblik života u Zapadnoj Crkvi i dao mu značajne smjernice, a papa Pavao VI. proglasio ga je zaštitnikom Europe 24. listopada 1964. god., htijući mu na takav način i odati priznanje jer je svojim Pravilom i zauzetim djelovanjem na svim poljima, a posebno na području vjere i kulture, ostavio nemjerljivo blago cijeloj Europi. Blagdan mu se slavi 11. srpnja.

Sveti Benedikt se rodio oko 480. god. u Nursiji (danas je to Norcia u blizini Perugie, u Italiji), zajedno sa sestrom blizankom Skolastikom, također sveticom. Roditelji su ga poslali da izuči govorništvo, odnosno da postane pravnik, no on je prekinuo studij u Rimu i povukao se u samoću. Živio je neko vrijeme u zajednici asketa u brdima u blizini Subiaca, ali je htio izgraditi još veću osobnu duhovnost, pa se povukao u potpunu samoću, živeći u jednoj pećini, i tako je proveo tri godine. Nastavi čitati Sveti Benedikt, opat

Moć vjere

Čitanja: Mudr 1,13-15; 2,23-24; Ps 30; 2Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43

Mnogi danas tvrde da za izgradnju svijeta ne treba vjera da mu je dostatna njegova snaga. Toj njihovoj tvrdnji suprotstavljaju se mnoge stvari i zapreke i izvan nas i u samima nama. Čovjek se osjeća nesiguran u budućnosti. Čovjek taj svoj problem ne može odgurnuti od sebe. Isus nastupa kao Spasitelj čovjeka ali traži njegovu vjeru. Vjera se čovjeku nuđa ne kao neki teret nego kao oslobođenje od tereta, od ljudskih strahova, od sila prirode pa i od same smrti. U nedalekoj prošlosti ljudi su velike nade polagali u zahuktalu znanost. Danas pak moramo govoriti i o etici znanosti što znači da li možda znanost ne ugrožava i sam ljudski život. Nismo se znanošću oslobodili nego smo čak postali još više u strahu. Isus se pojavljuje kao rješenje. Kaže evanđelista da sila izlazi iz njega. Osobito je veliki strah od smrti. Čak se i znanost pridružuje tom strahu jer ga ne može ukloniti. Protiv smrti ljudi ni svojim snagama, ni svojim znanjem ne mogu baš ništa učiniti. Isus se i tu pojavljuje kao snaga koja prelazi na sve one koji ga se dotiču. Nastavi čitati Moć vjere

Sveti Petar i Pavao, apostoli

Ta dva apostola štuju se zajedno, no Crkva time nije željela umanjiti važnost svakoga od njih, već je upravo htjela naglasiti povezanost i bit njihova poslanja, a ta bit je osoba s kojom su se susreli – Isus Krist. Na taj blagdan sjećamo se važnosti Crkve. Sv. Petar je simbol Crkve i autoriteta koji mu je dao Isus. Ovaj nas blagdan podsjeća da je Crkva predstavnik Krista na zemlji.

Sv. Petar i Pavao imaju duboki značaj za Crkvu, jer su to bili stvarni ljudi na početku stvaranja Crkve i kroz njih je djelovao Bog. Oni su dokaz da Bog kroz ljude čini velika djela na zemlji.

Poruka blagdana sv. Petra i Pavla nam govori da trebamo ustrajati. Suvremeni čovjek danas lako odustaje. Život sv. Pavla koji je ispunjen progonima i kamenovanjima svjedoči nam da trebamo biti kršćani koji će biti vjerni Bogu unatoč poteškoćama. Pavao je doživio Boga i zbog toga je izdržao sve žrtve. Danas nam poručuje da trebamo biti ustrajni i vjerovati. Nastavi čitati Sveti Petar i Pavao, apostoli

Iz knjige „Nasljeduj Krista“

„Vladaj se kao putnik i gost na zemlji koga se ništa ne tiču svjetski poslovi.Neka ti srce ostane slobodno i uzdignuto k Bogu, »jer ovdje nemamo grada koji će ostati« (Heb 13, 14). Tamo upravljaj molitve i svagdanje uzdahe sa suzama da tvoja duša zasluži iza smrti sretno prijeći Gospodinu.”

Gospodar svijeta

Čitanja: Job 38,1.8-11; Ps 107; 2Kor 5,14-17; Mk 4,35-41

U današnjem čitanju iz Knjige o patniku Jobu čitamo kako je sam Bog poučavao Joba koji je pretrpio strahovita zla. Sada ga je Bog poučavao – upućivao ga je na sile prirode, more, vjetar, oluje, koje se sve umiruju na Božju riječ. U Evanđelju Isus svojom božanskom moći zapovijeda valovima i vjetru tako da su se učenici njegovi pitali: “Tko je ovaj da mu se more i vjetar pokoravaju?”

Danas, slušajući Božju riječ, slobodno zaključujemo da Bog nije samo moru rekao: “Samo dotle ćeš i dalje ne koraka”, nego to Bog govori i čovjekovim ponovnim pobjedama: “Dotle idi i dalje ni koraka.” Ako se, naime, pobjeda nad prirodom bude ostvarivala u bezobzirnoj trci i jurnjavi za sebičnim interesima i ako sputane prirodne sile dođu u ruke ljudi koji su bezobzirni koji su bez odgovornosti, koji su bez morala, strah pred prirodom neće nestati nego se povećati. Takav napredak znanosti neće biti nova nada u poboljšanje svijeta nego će postati strah od katastrofe svijeta. Današnje Evanđelje jasno poručuje današnjem svijetu: ipak, uza sav napredak znanosti i ljudske sposobnosti čovjeku treba Bog u časovima nevolje. Nastavi čitati Gospodar svijeta

Ljeto u župi

Od ponedjeljka, 21. 06. 2021. svaki tjedan će se do 16. 07. 2021. odvijati „Ljeto u župi“ za djecu i mlade. Svaki ponedjeljak i petak susret započinje krunicom u 18.30 sati u župnoj crkvi, zatim misom u 19 sati i nastavlja se igrama i pjesmama u dvorištu župnog dvora do 21 sati. Potaknite djecu i mlade da dođu na susret i da kroz molitvu i igru rastu u vjeri i prijateljstvu sa Bogom i ljudima.

Sveti Ivan Krstitelj

Sveti Ivan je čovjek istine i čvrsti svjedok za istinitost života. Život po istini danas je doista rijetkost. Životna laž tako se udomila u našim kršćanskim dušama. Živi s nama i u nama kao da to nije ništa zla.

Što bi Ivan rekao danas? Grmio bi na sve strane – nažalost nitko ga ne bi htio čuti. Za Ivanovo vrijeme hrlili su ljudi u judejsku pustinju na rijeku Jordan da ga čuju. Mnogi i mnoge su upoznali ili uvidjeli zlo u kojem žive i ušli su u rijeku gdje ih je Ivan polio krtom pokore da ozdrave od neistine i lažnog života.

Ivan je bio čovjek karaktera – to je kičma poštenjaka. Ono što jest, jest a što nije, nije. Nije okretao kaput. Nije bio trava što je vjetar ljulja. On je bio pravi hrast. Nastavi čitati Sveti Ivan Krstitelj

Iz knjige „Nasljeduj Krista“

„Mogli bismo imati mnogo mira kad se ne bismo htjeli baviti tuđim riječima i djelima, niti onim što na nas ne spada.Kako može ostati dugo miran onaj koji se miješa u tuđe poslove? Koji traži vani zadjevice? Koji se slabo ili rijetko sabere u nutrini? Blago priprostima, jer će uživati mnogo mira! Zašto su neki sveci bili tako savršeni i produhovljeni? Jer su svim silama nastojali da se mrtve u svim zemaljskim željama: i zato su mogli svim žarom srca držati se Boga i nastojati oko sebe.“

Sveti Alojzije Gonzaga, zaštitnik mladeži

Sveti Alojzije Gonzaga (1568.-1591.) – ugledao je svijet 1568. godine u mjestu Castiglione pokraj Mantove. Kao najstarijemu sinu otac je namijenio vojničku službu jer je i sam bio vojnik. Poslao ga je za paža na dvor u Firenzi. Alojzije se sve više povlačio u sebe, zavjetovao je Majci Božjoj djevičanstvo. Potom ga je otac poslao na dvor Filipa II. u Španjolsku, ali ga nije mogao promijeniti i posvjetovnjačiti. Konačno se Alojzije odriče nasljedstva i prepusti ga mlađemu bratu te stupi u Družbu Isusovu gdje mu je duhovni vođa postao sveti Robert Bellarmino. Godine 1590. u Rimu zavlada kuga, a Alojzije je okužene dvorio. Na koncu je i sam obolio te umro 1591. godine. Zaštitnik je mladeži, a sv. papa Ivan Pavao II. ga je proglasio zaštitnikom oboljelih od AIDS-a.

Iz knjige „Nasljeduj Krista“

„Ni za što na svijetu, niti bilo kome za ljubav, ne smijemo činiti zla; ali ipak, da pomognemo bijedniku, možemo katkada slobodno propustiti dobro djelo ili ga zamijeniti boljim. Jer na taj način dobro djelo ne propada, nego se mijenja u bolje. Bez ljubavi izvanjsko djelo ne koristi ništa; a što god činimo iz ljubavi, koliko god bilo neznatno i prezreno, sve biva plodonosno. Jer Bog više ocjenjuje kakvim srcem tko radi negoli koliko radi.”

Kraljevstvo Božje

Čitanja: Ez 17,22-24; Ps 92; 2Kor 5,6-10; Mk 4,26-34

Bog je posijao sjeme Kraljevstva Božjega na zemlji. Nitko nije gospodar i nitko se ne može niti uzvisiti niti poniziti ako Bog tako ne će. Učenici su se pitali: gdje je i kakvo je to Kraljevstvo Božje o kome Isus govori? Zanimalo ih je kako će to Kraljevstvo izgledati. Napose su ispitivali kakvo će mjesto oni u njemu imati. Zanimalo ih je kako će se Kraljevstvo Božje obistiniti i koliko će narasti? Isus ga je usporedio sa zrnom gorušice. Sam Isus kaže da je to zrno najmanje ali kad naraste veće je od svega drugog povrća pa se i ptice nebeske gnijezde po njegovim granama. To Božje Kraljevstvo ne raste veličinom mase. Ono je kao zrno posijano u srce. Rast Kraljevstva Božjega počinje u ljudskom srcu. Ono je samo sjeme koje u sebi ima snagu rasta i opstanka. Proces rasta Kraljevstva Božjega ovisi o raspoloženju ljudskog srca. U srcu raste i dobro i zlo. Kraljevstvo Božje nije ušlo u svijet trijumfalistički nego tiho. Ušlo je čak i u katakombe u svako drugo mjesto gdje ima onih ljudi koji su ga odlučili graditi. Nastavi čitati Kraljevstvo Božje