ČETVRTAK – Večernja molitva

+ Bože, u pomoć mi priteci.
Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

 

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

 

Himan

Ti blagost sama, Isuse,
Ti izvor si nam nade sve,
sva milost nam je u Tebi,
Ti vrelo svake radosti!

O blag spram svima, Isuse
što mole ili kaju se,
il’ traže Te kroz žića vaj:
tko Tebe nađe, nađe raj!

Ti, Isuse, milinom svom
i našom budi okrepom:
gladovat daj nam za Tobom
i Tebe žeđat dušom svom.

O Isuse, o raju sam,
kog s nadom, čežnjom dozivam
ja suze ronim za Tobom
i vičem k Tebi dušom svom.

Sveđ ostaj s nama, Spase naš,
da svjetlom nas obasjavaš,
iz duša mrak da izgoniš,
milinom zemlju ispuniš.

O Isuse, dobroto sva,
Ti milje sviju srdaca,
put žića nam obasjavaj,
i primi nas u zagrljaj.

O Djevin cvijete, Isuse,
s kog sve nam slasti liju se,
sva slava Tebi, sva Ti čast
i kraljevska u raju vlast. Amen.

 

Psalmodija

Ant. Vjerujem da ću uživati
dobra Gospodnja u zemlji živih.

Gospodin mi je svjetlost i spasenje:*
koga da se bojim?

Gospodin je štit života moga:*
pred kime da strepim?

Za jedno molim Gospodina,*
samo to ja tražim:

da živim u Domu Gospodnjem*
sve dane života svoga,

da uživam milinu Gospodnju*
i Dom Njegov gledam.

Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja,*
milostiv mi budi, usliši me!

Moje mi srce govori:*
“Traži lice Njegovo!”

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih.

 

 

Ant. Tjeskobno je bilo srce moje,
ali Ti si me na stijeni učvrstio.

O Bože, vapaj mi poslušaj,*
budi pomnjiv na molitvu moju!

S kraja zemlje vapijem k Tebi,*
jer mi srce klonu.

Dignut ćeš me na liticu i pokoj mi dati,+
jer Ti si moje sklonište,*
utvrda čvrsta protiv dušmana.

O da mi je stanovati uvijek u tvom šatoru,*
da se sklanjat mogu pod okrilje Tvoje!

Jer ti, Bože, usliši moje zavjete,*
dade mi baštinu onih što ime Ti štuju.

Ovako ću pjevat svagda tvom imenu,*
dan za danom vršit zavjete svoje.

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Tjeskobno je bilo srce moje, ali Ti si me na stijeni učvrstio.

 

 

Ant. Koji traže Gospodina,
ne trpe oskudice.

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba,*
Njegova će mi hvala biti svagda na ustima!

Nek se Gospodinom duša moja hvali,*
nek čuju ponizni i nek se raduju!

Veličajte sa mnom Gospodina,*
uzvisujmo ime Njegovo zajedno!

Tražio sam Gospodina, i On me usliša,*
izbavio me od straha svakoga.

U Njega gledajte i razveselite se,*
da se ne postide lica vaša.

Eto, jadnik vapi, i Gospodin ga čuje,*
izbavlja ga iz svih tjeskoba.

Anđeo Gospodnji tabor podiže*
oko Njegovih štovalaca da ih spasi.

Kušajte i vidite kako je Gospodin dobar:*
blago čovjeku koji se Njemu utječe!

Bojte se Gospodina, vi sveti Njegovi:*
ne trpe oskudice koji Ga se boje.

osiromašiše mogućnici i gladuju,*
a koji traže Gospodina, ne trpe oskudice.

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Koji traže Gospodina, ne trpe oskudice.

 

Čitanje

Objavljeno ti je, čovječe, što je dobro, što Gospodin traži od tebe: samo činiti pravicu, milosrđe ljubiti i smjerno sa svojim Bogom hoditi.

 

Odgovor na Božju riječ

Kriste, Sine Boga živoga, smiluj nam se.

(Kriste, Sine Boga živoga, smiluj nam se.)

Koji sjediš zdesna Ocu.

Smiluj nam se.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

Kriste, Sine Boga živoga, smiluj nam se.

 

 

Evanđeoski hvalospjev

Ant. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao.
Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke.

+ Veliča*
duša moja Gospodina

i klikće duh moj*
u Bogu mome Spasitelju,

što pogleda na neznatnost službenice svoje:*
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.

Jer velika mi djela učini Svesilni,*
sveto je Ime Njegovo.

Od koljena do koljena dobrota je Njegova*
nad onima što se Njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje,*
rasprši oholice umišljene.

Silne zbaci s prijestolja,*
a uzvisi neznatne.

Gladne napuni dobrima,*
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga,*
kako obeća ocima našim:

spomenuti se dobrote svoje*
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao; tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke.

 

 

Prošnje

Slavu iskažimo Kristu, koji ljubi Crkvu, hrani je i krijepi. Puni vjere zamolimo Ga:

Z.: ISPUNI, GOSPODINE, ŽELJE SVOG NARODA.

  • Dođi, Duše Sveti, i udijeli nam svoje plodove: ljubav, radost, mir, strpljivost, dobrotu i darežljivost, velikodušnost, postojanost, blagost, vjeru, skromnost, uzdržljivost i čistoću.
  • Bože, u Tvojoj su ruci srca mogućnika: daj državnicima mudrost u upravljanju nek se Tobom nadahnjuju te Ti ugode srcem i djelom.
  • Štiti, Gospodine, našu domovinu: oslobodi nas od svih zala.
  • Pomozi mladima da se ostvare njihova opravdana traženja i velikodušno odgovore Tvojem pozivu koji im upravljaš.
  • (Tjedna nakana molitvene zajednice sv. Mihaela. Ili:) Posveti, Bože, članove naše molitvene zajednice sv. Mihaela da Ti u poniznosti i dobroti služe te tako proslave Tvoje Ime.

 

Molitva Gospodnja

Oče naš,* koji jesi na nebesima,* sveti se ime Tvoje,* dođi kraljevstvo Tvoje,* budi volja Tvoja, kako na nebu tako i na zemlji!* Kruh naš svagdanji daj nam danas!* I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim!* I ne uvedi nas u napast,* nego izbavi nas od zla!* Amen.

 

 

Završna molitva

Bože, zaštito i uzdanje naše, bez Tebe ništa nije valjano, ništa sveto. Umnoži nad nama svoje milosrđe da se po tvom promislu i vodstvu tako služimo zemaljskim dobrima da srcem prionemo za nebeska. To Te, Oče, molimo po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

Zaključak

+ Blagoslovio nas svemogući Bog,
sačuvao nas od svakoga zla*
i priveo nas u život vječni.* Amen.