DA BUDU (ZA)JEDNO…

Čovječanstvo ili ljudstvo jest jedna sastavina od mnogih jedinki ili pojedinaca koji su pod različitim vidicima i na različite načine i različitim sredstvima ujedinjeni u veće ili manje grupacije, kao: obitelji, plemena, narodi, kontinenti pa na koncu i zajednice od više naroda kao i međunarodne zajednice. Ono što na okupu drži ove ljudske grupacije u većini slučajeva je neka materijalna korist ili interes.

PresvetoTrojstvoMi vjernici, kršćani znamo iz svetog Evanđelja da nas Bog zove na jedinstvo koje se ne gradi radi materijalnih interesa nego nam Bog obećava i garantira vječnu sreću u jedinstvu međusobnom i u jedinstvu s Bogom. Što znači biti jedno s Bogom? To znači imati isti život, istu sreću kao i Bog. Ne nudi nam Bog neki nadomjestak. Kad Isus moli za nas, svoju Crkvu, svoju zajednicu, on moli da mi budemo jedno kao Bog Otac i Sin Božji i Duh Sveti. Oni su samo jedan Bog, jedna božanska narav u trim Osobama. Oni koji ostaju još u svijetu već ovdje grade zajedništvo međusobno i s Bogom, zato Isus moli da oni imaju puninu radosti, moje radosti – moli Isus. Imati Isusovu radost sasvim je drugo nego imati radost ovoga svijeta. Radost ovoga svijeta je varljiva, druge je naravi nego radost s Isusom. Radost svijeta je materijalna, nepotpuna, brzo se prazni i brzo nestaje. Radost s Isusom ne nestaje, vječna je, traje i onda kad u čovjeka uđe žalost ovoga svijeta.

Za radost Isusovu znaju samo one odabrane duše koje su upoznale Isusa i koje su ga odlučile slijediti.

Isus je molio za našu radost i za naše jedinstvo. Molio je Oca da nas u ovom svijetu očuva u svojem jedinstvu da nas očuva od Zloga. Bog sigurno bdije nad onima koji su uzeli Isusovu riječ i koji su primili Isusovo poslanje. Isus je za nas posvetio samog sebe. Sebe je dao i predao za nas. Mi kršćani imamo Isusov poziv i molitvu da ovdje već imamo jedno srce, jedne misli, jedne želje i težnje po istoj vjeri. Ako to ostvarimo imat ćemo radost koju samo Isus može dati.