Darovi Božićne noći

Dvije stvari Božićne noći Bog nuđa čovječanstvu i svakome od nas. Bog nam nuđa svjetlost i mir. To su dvije vrijednosti koje usrećuju čovjeka. Svjetlost otkriva čovjeku neopisive ljepote. Ova materijalna svjetlost otkriva nam oblike i boje prirode. Bez te svjetlosti sve je crno, ružno, bezizgledno, bez oblika i boja. Duhovna svjetlost otkriva čovjeku još ljepše stvari. Otkriva mu istinu, pravdu, poštenje, milosrđe, ljubav, nadu i vjeru. Bez te svjetlosti tamno je i crno čak u duhu, u srcu čovjekovu. Bez svjetla u srcu, u duši nema istine, nema pravde, nema poštenja, nema milosrđa, nema ljubavi, nema nade, a nema ni vjere. Bog je obdario čovjeka svjetlom i materijalnim i duhovnim. No, čovjek je često volio, a i danas često voli tamu da mu se ne vide njegova zla djela. Čovjek je sam svojevoljno ušao i bježao u tamu, a Bog mu obećava svjetlost. Isus je novo svjetlo ljudskoga srca, ljudske duše i uma. U Isusovom svjetlu čovjek može prepoznati i vidjeti istinu, pravdu, ljubav i druge vrijednosti i mir. Mir je stanje duše kad je uravnoteženo prema Bogu i prema drugom čovjeku i prema samom sebi. Za čovjeka koji nema uravnoteženosti ni prema Bogu ni prema ljudima kažemo da je nemiran – nosi nemir u sebi, u srcu. Ako želi biti sretan mora uspostaviti mir srcu, uravnoteženost duhu. Krist je mir – mir ljudima dobre volje koji ga hoće i koji ga žele. On jedini može uspostaviti uravnoteženost u nama. One Božićne noći u betlehemsku štalicu sišla je svjetlost ljudskim srcima i ljudskim dušama. Mi to slavimo usred noći jer vjerujemo u pravo svjetlo srca, duha i duše, u Krista, Svjetlost svijeta.