Duh Sveti – onaj koji nas jača, tješi, hrabri…

Mnogi ljudi pate od straha pred izazovima koje život pred njih nameće. Osjećaju se nedoraslima i nemoćnima da riješe sve životne probleme u obitelji, na poslu, u svom osobnom životu. Duh Sveti nam pomaže tako da nam posvijesti onu istinu koju je napisao sv. Pavao kad je rekao: „Sve mogu u Onome koji me jača“ (Fil 4, 13). Taj koji nas jača je Duh Sveti. Kako je lijepo znati da s Njime sve možemo. Prema tome kad nas zahvati i zarobi osjećaj manje vrijednosti, osjećaj nemoći pred izazovima života, obnovimo se u svojoj vjeri da baš tada možemo učiniti sve što je potrebno da pobijedimo sve zapreke jer u nama djeluje sila odozgor, snaga Duha Svetoga. To je skrivena snaga Božja koju ne koristimo dovoljno.

Zamislimo čovjeka koji ide kroz život zatvorenim očima, a ima sposobnost vida. Međutim, dok su mu oči zatvorene, on je kao slijepac, ne vidi ništa. Potrebno je samo da otvori oči i život postaje posve drukčiji. Isto tako se i mi ponašamo i osjećamo se nemoćnim kad ne računamo na Duha snage koji u nama djeluje. Treba ga aktivirati svojom vjerom. Pred bilo kojim izazovom i poteškoćom, treba odmah u sebi aktivirati dar snage Duha Svetoga i reći sebi: „Sve mogu u Onome koji me jača“.

Duh Sveti nas tješi, hrabri i jača svojom snagom od koje ništa nije jače. Mi nismo ni svjesni koju snagu u sebi nosimo. Duh Sveti nas oslobađa od straha, tjeskobe i raznih duševnih nemira. Postoje strahovi i tjeskobe od osoba ili stvari kojih smo svjesni, ali postoje i razni nemiri duše, jaka tjeskobna stanja uzrokovana od nama nepoznatih sila i zaboravljenih događaja koji su davno urezani negdje duboko u našu dušu. Te se tjeskobe i nemiri duše mogu javljati u snovima kao i u stanjima kad smo fizički ili psihički veoma iscrpljeni i kad se ne možemo dobro kontrolirati. Tada iz naše podsvijesti prodiru davno zaboravljeni i potisnuti strahovi, tjeskobe i nemiri duše.

Kako nam Duh Sveti tada može pomoći? On nas uvjerava da nas Bog neizmjerno voli i da je On jači od svih naših strahova i tjeskoba. On nas potiče da u sebi često ponavljamo riječi psalmiste koji kaže: „Samo je u Bogu mir, dušo moja“ (Ps 62, 2).

Duh Sveti unosi Božji mir u našu dušu. Uskrsli Krist je pozdravljao svoje učenike riječima: „Mir vama” (Iv 20, 19). Taj mir nije od ovoga svijeta. Samo Duh Sveti može umiriti ljudsko srce i udijeliti mu Kristov mir. Plod takvog mira je duboka radost koja prožima srce koje je u miru s Bogom.

***

Dođi, Duše Presveti, sa neba nas posjeti zrakom svoje milosti.

Dođi Oče ubogih, djelitelju dara svih, dođi srca svjetlosti!