DUH SVETI

Duh Sveti je Bog u punom smislu i treća Božanska Osoba jednaka Ocu i Sinu. Duha Svetog se također naziva Parkletom, Zaštitnikom i Zagovornikom, Duhom Istine, Duhom Božjim i Duhom Ljubavi. Duh Sveti je integralni i neodvojivi dio Božanskog Trojstva. Poslan je od Krista na Pedesetnicu, Duh Sveti prebiva u Crkvi, te je izvor njenog duhovnog života i trajnog posvećenja svih vjernih kroz dar milosti. Zato što Duh Sveti proizlazi iz odnosa ljubavi između Oca i Sina, On jest ljubav Oca prema Sinu i Sina prema Ocu, te samim time što nam je poslao svoju Ljubav da nas posveti svojom milošću Bog pokazuje ljudskom rodu svoju beskrajnu ljubav.

Duh Sveti nadahnjuje ozivljuje

MOLITVA DUHU SVETOM

Dođi, Duše Sveti, promijeni naše napetosti u sveti mir blaženstva!

Promijeni naše muke i nevolje u sveti pokoj!

Promijeni naše tjeskobe u tiho pouzdanje!

Promijeni naše jutarnje strahove u jaku vjeru!

Promijeni našu nutarnju gorčinu u slatkoću milosti!

Promijeni tamu u nama u blagu svjetlost!

Promijeni našu hladnoću u nježnu toplinu!

Promijeni noć u svoju svjetlost!

Promijeni zimu u nama u svoje proljeće!

Ukloni naše iskvarenosti, nepoštenje, ispuni nutarnje praznine!

Ukloni granice naše oholosti, povećaj granice naše poniznosti!

Rasplamsaj vatru svoje ljubavi, ugasi plamen požude!

Učini da sebe vidimo onako kako nas Ti vidiš,

i da Boga možemo gledati, kako nam je obećano po vječnoj Riječi:

„Blago čistima srcem, jer će Boga gledati”!