Duhovna misao za 4. nedjelju došašća

Čitanja:
Iz 61, 1-2a.10-11;
1Sol 5, 16-24;
Iv 1, 6-8.19-28

U današnjem čitanju evanđelja vidimo snagu i ljepotu došašća sažetu u dijalogu između anđela Gabrijela i Marije. Bog je poslao anđela Gabrijela u grad u Galileji koji se zove Nazaret. Nijedno mjesto na svijetu nije moglo biti običnije.

Anđeo Gabrijel nije došao u Rim, već u selo na rubu carstva, ne Herodovoj ženi, niti Cezarovoj ženi, koja se i sama pretvarala da je bog, već mladoj seljanki koja je zaručena za drvodjelju. Beskonačni Bog dopire do ograničenog čovječanstva u osobi mlade žene, vjerojatno tinejdžerice, po imenu Marija. Kod nje, kao i kod nas, Bog preuzima inicijativu.

Marija je vjernica koja vjeruje da će se ispuniti obećanja koja joj je Gospodin dao. Ona je ponizna sluškinja, poslušna sluškinja; ona je jedina osoba koja je najspremnija predati se da primi Gospodina.

Marija je na Božji poziv spremno i radosno odgovorila – makar je malo bila u nedoumici.

Kad nas Bog pozove, kakav je naš odgovor, što kažemo? Ponekad kažemo: “Da, tu sam.” No možda to češće učinimo nevoljko. Prorok Jeremija je rekao: “Premlad sam.” Prorok Izaija je rekao: “Ja sam čovjek nečistih usana.” Gideon je rekao: “Ja sam najmanji od ljudi; sigurno ne misliš na mene.” Mojsije reče: “Ja mucam; pošalji nekog drugog faraonu.” Jedina za koju znamo da je odmah rekla “da” je Marija: “Neka mi bude po tvojoj riječi.”

Marija je imala potpunu vjeru u Boga i Božju ljubav. Je li itko tko nije potpuno vjerovao u Božju ljubav mogao reći: “Da?” I s Marijinim “da”, Bog je mogao donijeti svoj dar, Isusa, na svijet.

Luka kaže da je Marija bila “zbunjena” onim što joj je anđeo rekao. To što je odlučila reći “da” ne znači da se Marija nije bojala. To znači da nije htjela dopustiti da je strah spriječi u onome za što je u srcu znala da je ispravno. Marija je bila uznemirena, kao što mi možemo biti uznemireni. I mi možemo biti zabrinuti s dobrim razlogom kada smo pozvani na novi način gledanja i djelovanja, što može biti riskantno i neizvjesno.

Došašće je u određenom smislu Božji poziv na novi i obnovljeni život s njim. Meister Eckhart, njemački teolog i mistik, napisao je u 13. stoljeću : „Što će meni ako je Marija milosti puna, ako i ja nisam milosti pun? Što mi koristi da Stvoritelj rodi svoga Sina, ako ga i ja ne rodim u svoje vrijeme i svoju okolinu?” Bog nas sve poziva da dopustimo da se njegov Sin nanovo rodi u nama, u naše vrijeme i u našem mjestu?

Sada, u ovu četvrtu nedjelju došašća, Bog nas poziva da mu dopustimo da živi svoj život u nama na nove i kreativne načine. Svatko od nas ima priliku biti Bogonosac, kao što je to bila Marija. Pozvani smo nositi Boga svakome koga susrećemo, nudeći Boga svojom promišljenošću, dobrotom i brigom za druge.

Kad je Marija rekla “Da”, svijet se zauvijek promijenio. Ona je primjer onoga što se može dogoditi kada prihvatimo činjenicu da nas Bog primjećuje, da nam je naklonjen i da nas blagoslivlja. Svijet se može promijeniti našim “da”. Kad na Božji poziv kažemo “Da, neka mi bude po riječi tvojoj”, anđeli na nebu se raduju i život Kristov se iznova rađa.

Bog ima velike nade i povjerenje u nas. Duh Sveti je s nama i uvodit će nas u svu istinu da možemo biti blagoslov ovom svijetu.