DUHOVNA OBNOVA

sjenaKrizaNaZidu– D U H O V N A       O B N O V A –
25. 09. – 28. 09. 2015.
„Ja dođoh da život imaju,
u izobilju da ga imaju!“
Iv 10, 10b

voditelj duhovne obnove:
s. Biserka Jagunić

PETAK, 25. 09. 2015. u 18 sati

TEMELJNA PITANJA KOJA SI ČOVJEK POSTAVLJA
– čežnja za punim životom, zapreke punini života, čovjekova lutanja i stranputice

19 sati – SVETA MISA i nastavak duhovne obnove

SMISAO ŽIVOTA
– Odakle sam? Tko je Bog, a tko sam ja? Kako živim – smisao života?
– Kuda idem – cilj? Ljubav Božja kao odgovor

                                                                   SUBOTA, 26. 09. 2015. u 18 sati

– prije podne – mogućnost za osobni razgovor i savjetovanje osoba sa većim problemima
( po dogovoru sa s. Biserkom)

18 sati – SUSRET SA ISUSOM MIJENJA ČOVJEKA
– Bog traži čovjeka, Isus ne osuđuje, već spašava (Evanđelje o preljubnici)
– Moj povratak sa pogrešnih putova

19 sati – SVETA MISA I EUHARISTIJSKO KLANJANJE (Lk 19, 1-10)

NEDJELJA, 27. 09. 2015.

SVETE MISE – 8 I 11 SATI U SRAČINCU I U 9.30 SATI U HRAŠĆICI I SVIBOVCU
u popodnevnim satima mogućnost je za osobnim susretom sa s. Biserkom (po dogovoru)

PONEDJELJAK, 28. 09. 2015. u 18 sati

ISUS KRIST OSLOBAĐA, OZDRAVLJA I USKRISUJE
– duhovne bolesti koje nam ugrožavaju život, Isus Krist – izvor života koji nam nudi život, Isusove nas rane iscijeliše
RIJEČ BOŽJA – ŽIVA I DJELOTVORNA
– budimo slušatelji Božje Riječi, život po Evanđelju

19 SATI – SVETA MISA i nastavak duhovne obnove

NOVI ŽIVOT U KRISTU
– abeceda kršćanskog života – molitva, sakramenti, Božja Riječ
– duhovna obnova „tek počinje“…
ZAVRŠETAK DUHOVNE OBNOVE – KLANJANJE I MOLITVA PREDANJA