Budući da je Bog ljubav, stalo mu je do ljubavi svoje djece. Kako ga ljubim? Ljubi Boga čineći dobro svojim bližnjima, ljubeći ih kao samoga sebe. Ljubi Boga, odričući se svakog grijeha. Ljubi Boga, živeći u izmirenju sa svim ljudima, kao što se i on izmirio s tobom kroz svog jedinorođenog Sina. Ljubi Boga time, što ćeš se odreći svojeg sebeljublja i svoje samovolje. Ljubi Boga koji ti tako puno daruje time, što mu se predaješ sa svime što jesi i što imaš. On će tvoju ljubav bogato naplatiti.