U pogledu našeg života slični smo građevinskim radnicima, ali ne arhitektima. Ne trebamo planirati cijeli naš život. Arhitekt našeg života, koji ima plan u svojim rukama, je sam Bog. Tada nas ne će progoniti moć sudbine. Bog vodi naš život prema divnom planu na put, koji će odgovarati našim snagama i darovima. Zato nemoj Bogu braniti da postane arhitekt, budi i čini ono što ti pripada: kamen po njegovom planu, poslušan njegovom vodstvu; te dan za danom stoj u gradnji – i tada ćeš postati divna građevina.