Bog nas mora suditi, jer nas ljubi. Ali, tamo gdje sudi, njegovo milostivo srce plače. Tako je Isus plakao kad je govorio o razaranju Jeruzalema. U Bogu ćemo naći srce koje trpi s nama, jer su Božje namjere kažnjavanja za našu promjenu. Kad se odvratimo od putova koji su ožalostili Boga i ljude i plačemo nad našim grijesima, Isus ne će plakati i njegova osuda promjenit će se u milost.