Tko će uživati Božje milosti? Tko mi želi biti na radost? To je dijete koje se obraća i uvijek iznova dolazi kao izgubljeni sin Ocu i kaže mu: “Oče, sagriješio sam.” Takvom čovjeku Očevo srce se približava u ljubavi i radost, kao grješniku koji se kaje. Budi zato takvo dijete Oca i njegovo zadovoljstvo počivat će na tebi.