Povlačiš li se s teškoćama i grijesima tvojeg života, jer misliš da nema izlaza? Tako dugo dok budeš to činio, ne će se primijeniti tvoja situacija. Tek kada ćeš se osloniti na Boga koji još danas čini čudesa, koji je uvijek spreman pomoći, doživjet ćeš promjenu. U nemogućnosti tvojeg života slavi njegovu svemogućnost i izreci u molitvi Božje obećanje, kojim se On obvezuje. Tada ćeš doživjeti Božja čudesa, pomoć i promjenu u tvojem životu, u srcu i prilikama drugih.