Vidiš ljepotu, vidiš kako je Bog savršeno stvorio svaki cvijet, svaku malu životinju drugačije. Ali su Bogu daleko dragocjeniji ljudi od sve slave stvarajućeg svijeta. Njih je stvorio po svojoj slici. Naziva ih svojom djecom, za koju je dao svog jedinorođenog Sina u svijet. Koliko si dragocjen i ljubljen u Božjim očima. To saznanje neka ti bude utjeha u svakoj kušnji. Istina je da te Bog ljubi.