Bog nam daje veliku ponudu. On kaže: Molite, izmolite puno i bit će vam dano. Nebo i zemlja pripadaju meni. Svi moji glasnici stoje mi na raspolaganju. Služe mi i izvršavaju moje zapovjedi. Bit će poslani u službu za vas – deset tisuća – snažna moć (Hebr 1,14; Dan 7,10). Što će vam nedostajati? Ištite mnogo i velike stvari od mene i dat će vam se.