Bog treba ljude koji su neprestano u molitvi, koji se na daju odvratiti kao ni kananejska žena. On čeka na ljude koji najprije umjesto kruha dobiju kamen i Boga drže za riječ: “Koji od vas, ako moli Oca za kruh, da će mu kamen?” (Lk 11, 11). Ne postoji takav otac – ili on nije pravi otac. “Dakle, ne možeš mi dati kamen na moje molbe!” kaži nebeskom Ocu. Na takvu poniznu molitvu, Bog će kamen koji si primio, pretvoriti u kruh, jer on drži obećanje koje je dao u svojoj riječi onima koji u to vjeruju.