Isus nam poručuje: “Ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, ne ćete ući u kraljevstvo Božje” (Mt 18, 3). Ne ćemo moći zadobiti nebesko kraljevstvo kroz molbe. Zato se uvijek iznova odvratimo od naše visine, sigurnosti, samopravde i svog protivljenja Božjoj volji i njegovim karanjima. Onda ćemo postići mnogo toga kroz molitve. Zadobit ćemo blago nebeskog kraljevstva i darove nebeskog Oca kao njegova djeca.