Firmanici

Važna obavijest

Zbog epidemiološke situacije u osnovnoj školi Sračinec, neće biti župnog vjeronauka za firmanike/ce od petka 23. 24. 10. 2020. sve do utorka 10. 11. 2020. kada ponovno počinje župni vjeronauk u župnoj crkvi. Ako će u međuvremenu biti kakvih promjena, biti ćete na vrijeme obaviješteni.

Raspored održavanja župnog vjeronauka u župnoj crkvi

UVIJETI ODRŽAVANJE ŽUPNOG VJERONAUKA

 • sva pravila koja vrijede za školsku nastavu, vrijede i za župni vjeronauk
 • prvopričesnici i firmanici imaju u tjednu mogućnost biranja između dva ponuđena termina. Znači dolaze na samo jedan sat vjeronauka tjedno, a koji dan, to si sami birate u skladu sa drugim obavezama.
 • Ako će na neki termin dolaziti manje od 10 vjeroučenika, on će se ukinuti.
 • na satu župnog vjeronauka će prisustvovati po dva razreda, osim kod prvopričesnika gdje će biti sva tri razreda jer 3c razred ima samo 7 učenika.
 • prije odlaska na župni vjeronauk, molim provjerite tjelesnu temperaturu djece i mladih. Svi koji imaju povišenu temperaturu ili su bolesni, neka tog dana ne dolaze na župni vjeronauk. Ali tu neka ne bude laganja.
 • župni vjeronauk će se održavati u župnoj crkvi, gdje će svaki razred biti odvojen jedan od drugoga 4 metra, jer će svaki razred biti u drugom dijelu crkve.
 • između svakog vjeroučenika će biti socijalna distanca od 2 metra koju je moguće ostvariti jedino u crkvi u klupama.
 • svaki razred će u crkvu ulaziti na posebna vrata i tako će izlaziti van i to 5 min prije početka sata.
 • Na ulasku u crkvu, potrebno je dezinficirati ruke.
 • Na satu župnog vjeronauka obaveza je nositi zaštitne maske
 • Sat će trajati 45 min
 • U slučaju samoizolacije nekog razreda, nastava će se organizirati online ili nekim drugim načinom.
 • Firmanici će za mise imati knjižice u koje će dobivati štambilj nakon mise, kako se ne bi dolazili gurati u sakristiju na potpisivanje.
RASPORED RAZRED UJUTRO POSLIJEPODNE

KRIZMANICI/CE

 8A, 8B

srijeda u 9 sati

ili

subota u 8 sati

srijeda u 16.15 sati

ili

subota u 8 sati

8C, 8D

četvrtak u 9 sati

ili

subota u 9 sati

četvrtak u 16.15 sati

ili

subota u 9 sati