Firmanici

4. 03. 2018. u 17 sati u župnoj crkvi će biti RODITELJSKI SASTANAK ZA FIRMANIKE.

Župni vjeronauk je u ponedjeljak u 17 sati i subotom u 8 i 9 sati ili po dogovru sa župnim vikarom.

Termini za ispovijed i za susreta sa djelimteljem sv. Potvrde će se objaviti kada budu poznati.

SVETA POTVRDA ILI FIRMA ĆE BITI U SUBOTU 21. 04. 2018. U 18 SATI.